REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 2

DECYZJA NR 2 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 17 stycznia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) w związku z § 3 ust. 4, § 4 ust. 2 oraz § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413 oraz z 2005 r. Nr 255, poz. 2142) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się :

1) likwidację drogi UL996 na odcinku CHO - GOSOT;

2) likwidację warunkowości w drodze UM70 w segmencie TOLPA - LDZ;

3) likwidację strefy ruchu lotniskowego ATZ EPPC (Pińczów);

4) zmianę granic poziomych segmentów TSA 12C, TSA 13A, TSA 13B, D301, D302, TFR 11 zgodnie z poniższa tabelą:

infoRgrafika

Pozostałe segmenty TSA12 pozostają bez zmian.

infoRgrafika

Segment TSA13C pozostaje bez zmian.

infoRgrafika

5) Wprowadzenie stref TSA 29, TSA 30, TSA 31, TSA 32 zgodnie z poniższą tabelą:

infoRgrafika

6) Zmianę przebiegu dróg N/UN983, L/UL87, L/UL621, UM70, L996, Z/UZ491 zgodnie z poniższą tabelą:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

N/UN983 - * - Between LDZ-ELPOL Additionally available westbound only if L621 is CLSD/pomiędzy LDZ-ELPOL dodatkowo dostępna w kierunku zachodnim gdy L621 jest niedostępna.

L621 - ** Above FL245 available only westbound/ powyżej FL245 dostępna tylko w kierunku zachodnim

7) Wprowadzenie dróg M/UM743, N/UN195, Z/UZ80, Y/UY100, UM607 zgodnie z poniższą tabelą:

infoRgrafika

infoRgrafika

§2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2008 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego: Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-02-08
  • Data wejścia w życie: 2008-01-17
  • Data obowiązywania: 2008-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA