REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 4 poz. 36

DECYZJA NR 6
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) w związku z § 3 ust. 4, § 4 ust. 2, § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413 oraz z 2005 r. Nr 255, poz. 2142) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1) zmianę górnej granicy pionowej CTR EPPO z 503 m(1650ft) na 701 m (2300ft);

2) zmianę granic pionowych i poziomych MCTR/ MATZ EPKS:

MATZ/MCTR

KRZESINY

(EPKS)

1) 52°23'33”N 016°42'47”E

2) 52°21'12”N016°55'25”E

3) 52°20'46”N 016°59'08”E

4) 52°20'14”N 017°04'05”E

5) 52°18'21”N017°20'45”E

6) 52°08'45”N 017°16'09”E

7) 52°16'10”N016°39'41”E

1) 52°23'33”N 016°42'47”E

Górna granica:701 m (2300 ft) AMSL

Dolna granica: GND;

3) wprowadzenie nowych granic pionowych i poziomych TM A EPPO:

TMA POZNAŃ

SEKTOR A

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 52°37'07”N 016°20'39”E

2) 52°35'36”N 016°17'13”E

3) 52°26'17”N 016°25'25”E

4) 52°08'37”N 016°43'29”E

5) 52°04'28”N 017°25'32”E

6) 52°21'39”N017°30'34”E

7) 52°24'02”N 017°24'42”E

8) 52°27'30”N 017°16'09”E

9) 52°34'54”N 016°57'46”E

1) 52°37'07”N 016°20'39”E

Górna granica: 2000 m (6500 ft) AMSL

Dolna granica: 503 m (1650 ft) AMSL*

* z wyłączeniem CTR EPPO, MCTR/MATZ EPKS

SEKTOR B

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 52°35'36”N016°17'13”E

2) 52°29'46”N 016°04'05”E

3) 52°03'32”N 016°37'17”E

4) 51°58'20”N 017°23'47”E

5) 52°04'28”N 017°25'32”E

6) 52°08'37”N 016°43'29”E

7) 52°26'17”N 016°25'25”E

1) 52°35'36”N016°17'13”E

Górna granica: 2000 m (6500 ft) AMSL

Dolna granica: 1050 m (3500 ft) AMSL

SEKTOR C

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 52°42'56”N016°21'11”E

2) 52°41'54”N017°02'12”E

3) 52°38'36”N 017°27'09”E

4) 52°27'30”N 017°16'09”E

5) 52°24'02”N 017°24'42”E

6) 52°21'39”N017°30'34”E

7) 52°18'32”N 017°38'11”E

8) 51°52'37”N017°29'18”E

9) 51°54'16”N016°39'18”E

10) 51°55'45”N016°21'45”E

11) 52°01'57”N016°18'13”E

12) 52°10'57”N 016°13'11”E

13) 52°19'28”N016°07'12”E

14) 52°27'00”N 015°59'00”E

1) 52°42'56”N016°21'11”E

Górna granica: FL 95

Dolna granica: 2000 m (6500 ft) AMSL

SEKTOR D

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 52°42'03”N 015°46'48”E

2) 52°48'17”N 016°00'42”E

3) 52°40'17”N 018°00'00”E

4) 51°59'48”N 018°00'00”E

5) 51°45'00”N 017°40'42”E

6) 51°37'03”N 016°00'00”E

7) 52°01'40”N 015°38'26”E

8) 52°10'46”N 015°31'08”E

1) 52°42'03”N 015°46'48”E

Górna granica: FL 195

Dolna granica: FL95;

4) zmianę granic poziomych CTR oraz TMA EPRZ:

CTR RZESZÓW

1) 50°01'00”N 021°45'00”E

2) 50°14'08”N 021°45'03”E

3) 50°14'02”N 022°17'04”E

4) 50°01'00”N 022°17'00”E

1) 50°01'00”N 021°45'00”E

TMA RZESZÓW

SEKTOR A

1) 50°15'16”N 022°25'16”E

2) 50°16'25”N 022°11'30”E

3) 50°18'36”N 021°44'12”E

4) 50°08'28”N 021°26'20”E

5) 49°55'22”N 021°33'07”E

6) 49°59'09”N 021°51'02”E

7) 49°57'36”N 022°32'13”E

8) 50°08'38”N 022°38'49”E

9) 50°17'35”N 022°34'38”E

1) 50°15'16”N 022°25'16”E

SEKTOR B

1) 50°18'36”N 021°44'12”E

2) 50°08'28”N 021°26'20”E

3) 50°06'00”N 021°22'00”E

4) 49°50'35”N 021°23'30”E

5) 49°49'01”N 022°38'24”E

6) 50°19'37”N 022°49'00”E

7) 50°30'34”N 022°39'08”E

8) 50°28'05”N 022°23'20”E

9) 50°22'43”N 021°45'10”E

1) 50°18'36”N 021°44'12”E

5) zmiany stref TSA w strefy TRA z zachowaniem numeracji stref i segmentów, granic pionowych i poziomych oraz „uwag”:

Oznaczenie

Granice poziome

Granice pionowe Vertical limits m/ft AMSL

Częstotliwość/Znak wywoławczy Język

Okres aktywności

Uwagi

1

2

3

4

5

6

TRA 21

Zgodnie z obecnie opublikowanymi granicami stref TSA21

128,500 MHz Darłowo INFO* PL, EN**

zgodnie z AUP

 

TRA 22

Zgodnie z obecnie opublikowanymi granicami stref TSA22

128,500 MHz Inowrocław INFO* PL

TRA 23

Zgodnie z obecnie opublikowanymi granicami stref TSA23

128,500 MHz Łęczyca INFO* PL

TRA 24

Zgodnie z obecnie opublikowanymi granicami stref TSA24

128,500 MHz Tomaszów INFO* PL

TRA 35

Zgodnie z obecnie opublikowanymi granicami stref TSA35

128,500 MHz Radom INFO* PL, EN**

TRA 36

Zgodnie z obecnie opublikowanymi granicami stref TSA36

128,500 MHz Dęblin INFO* PL, EN

Dodatkowo, do już istniejących uwag przy poszczególnych strefach, należy dodać zapis (w analogicznej formie jak w opublikowanej strefie TRAW):

* Wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy krajowe i procedury wojskowe./MIL ATS operating on the basis of national regulations and military procedures

** Po uzgodnieniu z wyprzedzeniem 24HRI After consultation, 24HR in advance;

6) wprowadzenie nowych granic strefy niebezpiecznej EPD54:

NAZWA I GRANICE POZIOME

GRANICE GÓRNE GRANICE DOLNE

RODZAJ OGRANICZEŃ LUB ZAGROŻENIA

UWAGI

EPD54 MIERZEJA

15 000 m AMSL GND

Różnorodne działania i operacje wojskowe

Aktywność strefy zgodnie z NOTAM i AUP

Linia łącząca następujące punkty:

1) 54°23'54,6”N

018°59'50,4”E

2) 54°32'54,6”N

019°06'38,4”E

3) 54°40'54,6”N

019°12'50,4”E

4) 54°33'54,6”N

019°23'07,8”E

5) 54°27'54,6”N

019°22'56,4”E

6) 54°24'56,8”N

019°21'49,7”E

7) 54°23'54,7”N

019°19'41,5”E

1) 54°23'54,6”N

018°59'50,4”E

 

7) zmiany w drogach lotniczych:

a) L 623 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z CZE - MYSKO na segment BESTO - MYSKO,

b) L 741 w segmencie RUMAR - RANOK zmiana warunkowości z CDR 1,2,3 od FL095 do FL245 na CDR 1,2,3 od FL095 do FL195 oraz wprowadzenie CDR1 - H24 od FL 195 do FL245,

c) L 980 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z SUI - OBOLA na segment SUI - BAREP,

d) L 981 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z CZE - JED na segment BADNO - JED,

e) N 983 w segmencie LDZ - DIBED - zmiana kategorii z CDR 1,2,3 od FL195 do FL245 na CDR 1 - H 24 od FL195 do FL245,

f) P150 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z AMUTO - CZE na segment AMUTO-DIPKI,

g) T 708 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z GOVEN - TRZ na segment GOVEN -SOVAM,

h) T 708 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z TRZ - BAREX na segment GOMOR - BAREX,

i) T 710 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z SUI - TRZ na segment SUI - VELAB,

j) T 711 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z BULEP - WAR na segment BULEP -VEKER,

k) Z95 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z GRU - SL na segment BEBAL - SL,

I) Z96 zmiana segmentu drogi kategorii CDR1,2,3 z SOMOR - DEKUT na segment BIBKA -DEKUT,

m) N 133 - w segmencie BAGAV - LUBEN wprowadzenie kategorii CDR1,2,3 od FL095 do FL155,

n) N 871- w segmencie LAGAR - MISKA wprowadzenie kategorii CDR1, H24 od FL135 do FL235,

o) T 709 - w segmencie PITOL - JED wprowadzenie kategorii CDR1 od FL095 do FL115,

p) wprowadzenie w drodze N195 w segmencie ADLAR - NASOK granic pionowych od FL095 do FL285:

infoRgrafika

q) usunięcie drogi Z 91,

r) wprowadzenie nowej drogi Q258:

infoRgrafika

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2008 r., za wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2008 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-04-25
  • Data wejścia w życie: 2008-04-10
  • Data obowiązywania: 2008-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA