REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 5 poz. 127

DECYZJA NR 26
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegółowego podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania szczegółowy podział zadań i organizację współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Urzędem” określone w załącznikach do decyzji.

§ 2. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu do niezwłocznego przekazywania informacji o prowadzonych postępowaniach - w szczególności o podmiocie i zakresie przedmiotowym sprawy - innym komórkom Urzędu, jeżeli informacja taka może wpłynąć na wszczęcie lub prowadzenie postępowania przez inne komórki organizacyjne Urzędu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. ULC Nr 3, poz. 17).

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M. R z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8.

Załącznik 1. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Techniki Lotniczej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 9 czerwca 2009 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Techniki Lotniczej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Operacyjno-Lotniczym a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 26
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2009 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Operacyjno-Lotniczym a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Personelu Lotniczego a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 26
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2009 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Personelu Lotniczego a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Żeglugi Powietrznej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 26
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2009 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Żeglugi Powietrznej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Lotnisk, a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik Nr 5 do Decyzji Nr 26
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2009 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Lotnisk, a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Rynku Transportu Lotniczego a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik Nr 6 do Decyzji Nr 26
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2009 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Rynku Transportu Lotniczego a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-29
  • Data wejścia w życie: 2009-06-09
  • Data obowiązywania: 2009-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA