REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 115

OBWIESZCZENIE NR 23
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lotnicze lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. Nr 168, poz. 1637) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia roczny plan egzaminów teoretycznych na 2013 r.

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

 

Załącznik 1. [ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2013 r.]

Załącznik do obwieszczenia nr 23 Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 listopada 2012 r.

ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2013 r.

1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

LP

TERMIN SESJI

GODZINY EGZAMINÓW

MIEJSCE

FORMA EGZAMINU

ZAKRES EGZAMINÓW

1

7.01.

9–15

Urząd Lotnictwa Cywilnego1)
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

2

4.02.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

3

4.03.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

4

8.04.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

5

6.05.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

6

3.06.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

7

1.07.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

8

9

9.09.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

10

7.10.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

11

4.11.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

12

2.12.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

 

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

LP

TERMIN SESJI

GODZINY EGZAMINÓW

MIEJSCE

FORMA EGZAMINU

ZAKRES EGZAMINÓW

1

8–18.01.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

2

5–15.02.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

3

5–15.03.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

4

9–19.04.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

5

7–17.05.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

6

4–14.06.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

7

2–12.07.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

8

9

10–20.09.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

10

8–18.10.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

11

5–15.11.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

12

3–13.12.

9–15

ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

 

2. Zgodnie z pkt 9 obwieszczenia nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2012 r. (Dz. Urz. ULC Nr 11, poz. 106) nie organizuje się sesji w sierpniu 2013 r., co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

3. W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez LKE z wykorzystaniem komputerowego systemu wprowadzono informatyczny system planowania. Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu zgodnie z planem egzaminów, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej – po uprzedniej analizie wniosku kandydata i spełnieniu przez niego wymogów formalnych dopuszczających do egzaminu teoretycznego.

4. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

5. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów – po uprzedniej weryfikacji wniosków o wydanie świadectwa kwalifikacji przez inspektora w ULC.

6. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego dla personelu lotniczego wg wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przeprowadzane będą w:

LP

Nazwa ośrodka

Adres

Telefon

1

Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne ULC

ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

(22) 520-74-31

2

Ośrodek Egzaminacyjny Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

(22) 606-68-39

3

Ośrodek Egzaminacyjny EuroLOT S.A.

ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

(22) 606-97-80

4

Ośrodek Egzaminacyjny EXIN

ul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik

(81) 751-34-26

5

Ośrodek Egzaminacyjny OKL Rzeszów

Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

(17) 771-33-00

 

Terminy egzaminów z języka angielskiego w poszczególnych ośrodkach należy ustalać indywidualnie pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. Dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl).

8. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego wg wymogów ICAO dla praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kontrolerów ruchu lotniczego przeprowadzane będą w terminach ustalanych każdorazowo z danym ośrodkiem w:

LP.

Nazwa ośrodka

Adres

Terminy sesji

Telefon

1

Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne ULC

ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

Pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca

(22) 520-74-29

2

Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Każdy wtorek

(22) 574-56-38

3

Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303/12, 08-521 Dęblin

Druga i czwarta środa każdego miesiąca

(81) 551-77-85

 

 

1) Dalej jako „ULC”

*) 1. egzaminy teoretyczne na licencje:

FDL – licencja dyspozytora lotniczego

S-ATCL – licencja praktykanta – kontrolera ruchu lotniczego wraz z uprawnieniami do niej wpisywanymi

2. egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej

inne uprawnienia wpisywane do licencji

**) 1. egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Centralnego Banku Pytań (CQB – 15) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (od 9/04/2012 wg ECQB 01) na licencje:

ATPL(A) – licencja pilota liniowego samolotowego

ATPL(H) – licencja pilota liniowego śmigłowcowego

CPL(A) – licencja pilota samolotowego zawodowego

CPL(H) – licencja pilota śmigłowcowego zawodowego

IR(A) – uprawnienie do lotów wg przyrządów (samoloty)

IR(H) – uprawnienie do lotów wg przyrządów (śmigłowce)

2. egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:

PL(G) – licencja pilota szybowcowego

PL(FB) – licencja pilota balonu wolnego

PPL(A) – licencja pilota turystycznego samolotowego

PPL(H) – licencja pilota turystycznego śmigłowcowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA