REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 37

WYTYCZNE Nr 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 14 lipca 2015 r.

zmieniające wytyczne w sprawie raportów konwersji oraz raportów zaliczenia szkoleń dla licencji pilota szybowcowego (SPL), licencji pilota balonowego (BPL) i uprawnień pilota doświadczalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

W wytycznych Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie raportów konwersji oraz raportów zaliczenia szkoleń dla licencji pilota szybowcowego (SPL), licencji pilota balonowego (BPL) i uprawnień pilota doświadczalnego (Dz. Urz. ULC poz. 90 oraz z 2014 r. poz. 35) w załączniku nr 1 „Raport konwersji licencji krajowej pilota szybowcowego PL(G) na licencję pilota szybowcowego (SPL)” część „Uprawnienia dodatkowe” otrzymuje brzmienie:

Uprawnienia

Uprawnienie do wykonywania akrobacji –podstawy prawne oraz inne dokumenty źródłowe:

FCL800 w załączniku I1)

Uprawnienie do wykonywania akrobacji – podstawy prawne oraz inne dokumenty źródłowe:

pkt 3.8.1 ppkt i w załączniku nr 13); Program szkolenia szybowcowego Aeroklubu Polskiego, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 16 marca 2004 r., z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

Ubiegający się o upoważnienie do wykonywania akrobacji musi:

– posiadać co najmniej 120 startów w charakterze pilota dowódcy statku

powietrznego wykonane po wydaniu licencji;

– ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia obejmujące:

• wykłady z wiedzy teoretycznej:

• zaliczenie co najmniej 5 h lub 20 lotów szkolnych w akrobacji na statku powietrznym.

Zakres szkolenia dla uzyskania uprawnienia akrobacji wpisywanego do licencji Part FCL zgodnie z wymaganiami FCL.800 w załączniku I1) obejmuje następujące figury:

– przeciągnięcia statyczne i dynamiczne,

– korkociąg,

– zwrot bojowy.

– głębokie krążenie (spirala).

– pętla,

– wywrót szybki,

– przewrót (ranwers),

– wyprowadzenie ze spirali nurkującej,

– zawrót,

– lot odwrócony,

– leniwa ósemka.

– beczki.

Ubiegający się o upoważnienie do wykonywania:

1) akrobacji normalnej: musi posiadać:

– nalot na szybowcach 25 h;

– nalot na typie szybowca, na którym będzie prowadzone szkolenie 5 h;

– ukończyć szkolenie teoretyczne:

– zaliczyć 10 lotów z instruktorem i 7 lotów samodzielnych.

2) Ubiegający się do wykonywania akrobacji wyższej musi:

posiadać nalot co najmniej 150h;

– ukończyć szkolenie teoretyczne;

– zaliczyć 10 lotów z instruktorem i 9 lotów samodzielnych.

Pilot, który uzyskał kwalifikacje do wykonywania akrobacji ograniczonej (podstawowej), uprawniony jest do wykonywania następujących figur:

– przeciągnięcia statyczne i dynamiczne,

– korkociąg,

– zwrot bojowy, głębokie krążenie i wyprowadzanie ze spirali,

– pętla,

– wywrót szybki,

– przewrót (ranwers).

 

 

X

Posiadaczowi licencji pilota szybowcowego PL(G), który ma wpisane do dziennika uprawnienie do wykonywania akrobacji wyższej lub wyczynowej, wpisujemy uprawnienie „Akrobacja”, zgodnie z wymaganiami w załączniku I1) (Części-FCL do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011).

Posiadaczowi licencji pilota szybowcowego PL(G), który ma wpisane do dziennika uprawnienie do wykonywania akrobacji normalnej (podstawowej) i jednocześnie jako pilot samolotowy posiada wpisane do dziennika uprawnienia do wykonywania akrobacji minimum średniej, wpisujemy do licencji SPL uprawnienie , „Akrobacja”, zgodnie z wymaganiami załącznika I1) (Części-FCL do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011),

Posiadaczowi licencji pilota szybowcowego PL(G), który ma wpisane do dziennika uprawnienie do wykonywania akrobacji normalnej (podstawowej), wpisujemy uprawnienie:

„Akrobacja ograniczona”.

Uprawnie-nie: „Akrobacja ograniczona” podlega wpisowi do licencji pilota szybowco- wego SPL z dodatkową informacją w Kolumnie XIII (Uwagi):

„Ograniczo- ne do figur wymienio-nych w raporcie konwersji licencji pilota szybowco-wego SPL w kolumnie wymagania /przywileje krajowe”.

Ogranicze- nie zostaje zdjęte po odbyciu szkolenia pomostowe-go spełniające-go wymagania zawarte w FCL.800 w załączniku I1).

Uprawnienie do wykonywania lotów chmurowych
– podstawy prawne oraz inne dokumenty źródłowe:

FCL.380 w załączniku I1)

Uprawnienie do wykonywania lotów chmurowych – podstawy prawne oraz inne dokumenty źródłowe:

zadanie B/III (Część B rozdział 6) oraz zadanie B/VI (Część B rozdział 9) w Programie szkolenia szybowcowego Aeroklubu Polskiego, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 16 marca 2004 r., z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

Ubiegający się o upoważnienie do wykonywania lotów chmurowych na szybowcach musi spełnić następujące wymagania:

minima:

– po otrzymaniu licencji uzyskać nalot 30 godzin jako dowódca na szybowcach, lub motoszybowcach:

szkolenie:

zaliczyć szkolenie w zatwierdzanym ośrodku szkolenia (ATO):

a) teoria

b) praktyka: co najmniej 2 godziny lotu szkolnego na szybowcu lub motoszybowcu podczas których szybowiec jest pilotowany wyłącznie według wskazań przyrządów, z czego maksimum jedną godzinę można wykonać na motoszybowcu turystycznym:

c) egzamin praktyczny: zdać egzamin przed pilotem egzaminatorem (FE) posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Ubiegający się o wpis uprawnienia do wykonywania lotów chmurowych lub wysokościowych w osobistej dokumentacji praktyki lotniczej (logbook'u) musi posiadać:

minima:

– licencję pilota szybowcowego SPL;

– posiadanie uprawnienia do lotów według przy- rządów:

– nalot: 100 godzin jako pilot dowódca na szybowcu:

szkolenie obejmuje:

miniumum 3 loty szkolne w łącznym czasie 2 godz. 15 min. oraz zaliczony lot egzaminacyjny

 

X

 

Aktualne wymagania krajowe pozostają wyższe niż wymagania przepisu FCL.830 w za załączniku I1).

Posiadaczowi licencji pilota szybowcowego PL(G) lub licencji pilota szybowcowego SPL, który miał wpisane do osobistej dokumentacji praktyki lotniczej (logbook'a) przed dnim 3 kwietnia 2014 r. uprawnienie do wykonywania lotów chmurowych lub wysokościowych wpisuje się uprawnienie „Chmury” zgodnie z wymaganiami załącznika I1) (Części-FCL do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011), po uzyskaniu zaliczenia egzaminu praktycznego przed pilotem egzaminatorem (FE w ww. zakresie.

Uprawnienia instruktorskie:

posiadać uprawnienie do lotów chmurowych i wykazać się przed instruktorem instruktorów (FI.FI) zdolnością prowadzenia szkolenia w zakresie tego uprawnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA