REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 182

OBWIESZCZENIE NR 10
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2017 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 poz. 605, 904 i 1361) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. Nr 168, poz. 1637 oraz z 2013 r. poz. 1465) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia roczny plan egzaminów teoretycznych na 2017 r.

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

Załącznik 1. [ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2017 R.]

Załącznik do obwieszczenia nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 14 listopada 2016 r.

ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2017 R.

1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

Tab. 1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

LP.

TERMIN
SESJI

GODZINY
EGZAMINÓW

MIEJSCE

FORMA
EGZAMINU

ZAKRES
EGZAMINÓW

1.

9.01.

9 – 15

Urząd Lotnictwa Cywilnego1)
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru

*)

2.

6.02.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

3.

6.03.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

4.

3.04.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

5.

8.05.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

6.

5.06.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

7.

3.07.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

8.

9.

11.09.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

10.

9.10.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

11.

6.11.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

12.

4.12.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

test wyboru

*)

 

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Tab. 1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

LP.

TERMIN
SESJI

GODZINY
EGZAMINÓW

MIEJSCE

FORMA
EGZAMINU

ZAKRES
EGZAMINÓW

1.

10 – 20.01.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

2.

7 – 17.02.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

3.

7 – 17.03.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

4.

4 – 14.04.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

5.

9 – 19.05.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02-247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

6.

6 – 16.06.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02–247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

7.

4 – 14.07.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02–247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

8.

9.

12 – 22.09.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02–247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

10.

10 – 20.10.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02–247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

11.

7 – 17.11.

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02–247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

12.

5 – 15.12

9 – 15

ULC ul. M. Flisa 2,
02–247 Warszawa

komputerowy system egzaminowania

**)

 

2. Informujemy, że w sierpniu nie organizuje się sesji egzaminacyjnej, co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

3. Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć minimum 14 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być do niego dopuszczony aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.

4. Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL (A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR (A)/(As)/(H) przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o European Central Question Bank 3.0.

Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL(A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H)/(S)/(B) przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

5. W ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej wymagana jest rezerwacja, której można dokonać w informatycznym systemie planowania. Kandydat rezerwuje dogodną dla siebie godzinę egzaminu, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

7. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILiP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów.

8. Egzamin z języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dane teleadresowe do kontaktu ws. egzaminu KSEJ – piloci:

Nazwa ośrodka

Adres

Telefon

Terminy sesji

Centrum szkoleniowo-
egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)

ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

22 520 74 43
apawlowska@ulc.gov.pl

Każda środa
i piątek

 

Dane teleadresowe do kontaktu ws. egzaminu KSEJ – kontrolerzy:

Nazwa ośrodka

Adres

Telefon

Terminy sesji

Centrum szkoleniowo-
egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)

ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

22 520 74 43
apawlowska@ulc.gov.pl

Wybrane wtorki
i czwartki

 

 

1) Dalej jako „ULC”.

*)

1. Egzaminy teoretyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji:

– FDL – licencja dyspozytora lotniczego,

– MML – licencja mechanika lotniczego obsługi technicznej,

– FISC – świadectwo kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej,

– AFISC – świadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej.

2. Egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

– uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

– uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej

– inne uprawnienia wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

**)

1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Europejskiego Centralnego Banku Pytań (ECQB 3.0) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na licencje i uprawnienia:

– ATPL(A)/(H) – licencja pilota liniowego samolotowego/śmigłowcowego,

– CPL(A)/(H)/(AS) – licencja pilota zawodowego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego,

– IR(A)/(H)/(AS) – uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów (samoloty)/(śmigłowce)/(sterowce).

2. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i na licencje:

– SPL – licencja pilota szybowcowego,

– BPL – licencja pilota balowego,

– PPL(A)/(H)/(AS) – licencja pilota turystycznego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego,

– LAPL (A)/(H)/(S)/(B) – licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego/szybowcowego/balonowego.

3. Egzaminy teoretyczne na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part 66 – aktualnie zawieszone, do odwołania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-15
  • Data wejścia w życie: 2016-11-15
  • Data obowiązywania: 2016-11-15
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA