REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 58

OGŁOSZENIE NR 40
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2018 r. zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

Załącznik 1. [Zmiany poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie]

Załącznik do ogłoszenia nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74, z 2015 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 176 oraz z 2017 r. poz. 532) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1.13. otrzymuje brzmienie:

"1.13. Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL dokumentów zgodnie z pkt 1.9. lub nie przedstawił tych dokumentów zgodnie z pkt 1.12., dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego według danych posiadanych przez PPL, a opłata hałasowa zostanie naliczona w wysokości określonej dla kategorii 8, z zastrzeżeniem pkt 2.2.8. Przekazanie tych informacji po dniu wykonania lotu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu, z wyjątkiem operacji lądowania w sytuacjach awaryjnych.";

2) pkt 1.14. otrzymuje brzmienie:

"1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 1 listopada 2018 r.";

3) w pkt 2.2. ppkt 2.2.2. otrzymuje brzmienie:

"2.2.2. Opłata hałasowa jest pobierana odrębnie za każde lądowanie i za każdy start statku powietrznego na Lotnisku Chopina w Warszawie od usługobiorcy wykonującego daną operację.";

4) w pkt 2.2. ppkt 2.2.3. otrzymuje brzmienie:

"2.2.3. Wysokość stawki jednostkowej opłaty (za każdą rozpoczętą tonę MTOM) zależy od kategorii hałasowej statku powietrznego oraz od godziny wykonania lądowania i startu i wynosi:

 

Czas lądowania lub startu
(wg czasu lokalnego)

Kategoria hałasowa

Stawka opłaty

 

06:00:00-21:59:59

1

0,00

 

2

0,00

 

3

0,00

 

4

0,00

 

5

0,00

 

6

0,00

 

7

3,25

 

8

4,50

 

22:00:00-23:29:59 lub
05:30:00-05:59:59

1

1,60

 

2

2,00

 

3

3,80

 

4

4,80

 

5

5,30

 

6

8,70

 

7

21,50

 

8

31,00

 

23:30:00-05:29:59

1

6,70

 

2

7,40

 

3

16,00

 

4

17,60

 

5

19,20

 

6

31,90

 

7

78,00

 

8

108,00

";

 

5) "w pkt 2.2. ppkt 2.2.4. otrzymuje brzmienie:

"2.2.4. Statki powietrzne o MTOM poniżej 9 ton zaliczane są do kategorii hałasowej 1.";

6) "w pkt 2.2. ppkt 2.2.5. otrzymuje brzmienie:

"2.2.5. Statki powietrzne o MTOM od 9 ton wzwyż certyfikowane wg rozdz. 2 pkt 2.4.1 i 2.4.2 części II tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz statki powietrzne dla których PPL nie dysponuje dokumentem potwierdzającym parametry hałasowe zaliczane są do kategorii 8.";

7) "w pkt 2.2. ppkt 2.2.6. otrzymuje brzmienie:

"2.2.6. Statki powietrzne o MTOM od 9 ton wzwyż certyfikowane wg rozdz. 3, 4, 5, 8 pkt 8.4.1 i 8.4.2 oraz 14 części II tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym klasyfikuje się do poszczególnych kategorii hałasowych w zależności od wartości skumulowanego marginesu hałasu zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria hałasowa

Wartość skumulowanego marginesu hałasu
(w EPNdB1))

1

23 i powyżej

2

20-22,9

3

17-19,9

4

13-16,9

5

10-12,9

6

8-9,9

7

0-7,9

8

poniżej 0

1) EPNdB - efektywny poziom odczuwalnego hałasu w decybelach (ang.: Effective Perceived Noise in Decibels)";

8) w pkt 2.2. ppkt 2.2.7. otrzymuje brzmienie:

"2.2.7. Podstawę do zaliczenia statku powietrznego do określonej kategorii hałasowej stanowi dokument, o którym mowa w pkt 1.9., z zastrzeżeniem pkt 2.2.8.";

9) w pkt 2.2. ppkt 2.2.8. otrzymuje brzmienie:

"2.2.8. Jeżeli PPL dysponuje dokumentem, o którym mowa w pkt 1.6.1. innym, niż świadectwo zdatności w zakresie hałasu, potwierdzającym że MTOM wynosi do 9 ton włącznie lub według danych posiadanych przez PPL największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego wynosi do 9 ton włącznie, statek powietrzny zostanie zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1, nawet jeśli usługobiorca nie przekazał świadectwa zdatności w zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w pkt 1.9.".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-29
  • Data wejścia w życie: 2018-11-01
  • Data obowiązywania: 2018-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA