REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 74

OGŁOSZENIE NR 38
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2019 r., zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie, ogłoszonej ogłoszeniem nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116 z późn. zm.1), stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

 

1) Dz. Urz. ULC z 2014 r. poz. 74 , z 2015 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 176, z 2017 r. poz. 532 oraz z 2018 r. poz. 58.

Załącznik 1. [ZATWIERDZONE ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE]

Załącznik do ogłoszenia nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 31 października 2019 r.

ZATWIERDZONE ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74, z 2015 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 176, z 2017 r. poz. 532 oraz z 2018 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1.14. otrzymuje brzmienie:

"1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 1 listopada 2019 r.";

2) w pkt 2.2. ppkt 2.2.8. otrzymuje brzmienie:

"2.2.8. Jeżeli PPL dysponuje dokumentem, o którym mowa w pkt 1.6.1. innym, niż świadectwo zdatności w zakresie hałasu, potwierdzającym że MTOM wynosi poniżej 9 ton lub według danych posiadanych przez PPL największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego wynosi poniżej 9 ton, statek powietrzny zostanie zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1, nawet jeśli usługobiorca nie przekazał świadectwa zdatności w zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w pkt 1.9.";

3) w pkt 2.4. ppkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie:

"2.4.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi

Jednostka naliczenia opłat

Stawka opłaty

 

dla statków powietrznych o MTOM do 25 ton włącznie

 

dla postojów do 12 godzin

 

za każdą rozpoczętą godzinę postoju

17,50 PLN

 

dla postojów powyżej 12 godzin

 

za pierwsze rozpoczęte 24 godziny postoju

280,00 PLN

 

za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju

420,00 PLN

 

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 25 ton

 

dla postojów do 12 godzin

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każdą rozpoczętą godzinę postoju

0,70 PLN

 

dla postojów powyżej 12 godzin

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i pierwsze rozpoczęte 24 godziny postoju

11,20 PLN

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju

16,80 PLN

";

 

4) w pkt 4.1. ppkt 4.1.4. otrzymuje brzmienie:

"4.1.4. Konieczność spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4.1.3. dotyczy również tras, na których przewoźnik nabył prawo do zniżek przed 15 grudnia 2017 r.";

5) w pkt 4.2. ppkt 4.2.2. otrzymuje brzmienie:

"4.2.2. Zniżka od opłaty pasażerskiej dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania
lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki:

 

na trasie wewnątrzeuropejskiej

30%

20%

10%

Na trasie pozaeuropejskiej

60%

40%

20%

 

Zniżka jest naliczana po uprzednim uwzględnieniu zniżki za pasażerów tranzytowych.".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-31
  • Data wejścia w życie: 2019-11-01
  • Data obowiązywania: 2019-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA