REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 23

OGŁOSZENIE NR 8
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie "Katalogu stwierdzanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poważnych uchybień i naruszeń przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) oraz § 83 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 17) ogłasza się "Katalog stwierdzanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poważnych uchybień i naruszeń przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego", stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Piotr Samson

Załącznik do ogłoszenia nr 8
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

[KATALOG STWIERDZANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ POWAŻNYCH UCHYBIEŃ ORAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO]

KATALOG STWIERDZANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ POWAŻNYCH UCHYBIEŃ ORAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

lp.

Wskazanie poważnego uchybienia/naruszenia przepisów

Podstawa prawna

POWAŻNE UCHYBIENIA W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM 1)

dotyczy rozdziału 1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998* - ochrona portu lotniczego

1.1.

Nie poddano kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami (nie zastosowano metod kontroli bezpieczeństwa).

pkt 1.3.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.2.

Nie poddano kontroli bezpieczeństwa przedmiotów lub bagaży przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami (nie zastosowano metod kontroli bezpieczeństwa).

pkt 1.3.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.3.

Osoby niebędące pasażerami poddane kontroli bezpieczeństwa, które tymczasowo opuściły części krytyczne stref zastrzeżonych, zostały zwolnione

z ponownej kontroli bezpieczeństwa, mimo że nie znajdowały się pod ciągłą obserwacją osób upoważnionych.

pkt 1.3.2.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.4.

Operator kontroli bezpieczeństwa nie dokonał analizy każdego wyświetlanego obrazu lub nie została dokonana analiza każdego obrazu za pomocą oprogramowania auto clear (ACS) w przypadku zastosowania urządzeń rentgenowskich lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS).

pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.5.

Nie ustalono przyczyny alarmu w przypadku sygnału alarmowego bramki do wykrywania metali (WTMD).

pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.6.

Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia EDS lub RTG w sposób zgodny z przepisami.

pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.7.

Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD zgodnie z procedurą podczas kontroli bezpieczeństwa osoby niebędącej pasażerem.

pkt 1.3.1.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005**

1.8.

Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD zgodnie z procedurą podczas kontroli bezpieczeństwa przedmiotów przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami.

pkt 1.3.1.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

1.9.

Dopuszczono do wniesienia do strefy zastrzeżonej lotniska, bez stosownego zezwolenia, przedmioty wymienione w dodatku 1-A załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

dodatek 1-A, pkt 1.6.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.10.

Nie sprawdzono pojazdów wjeżdżających do części krytycznych.

pkt 1.4.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

1.11.

Nie zachowano wymaganego poziomu procentowości sprawdzenia pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej niebędącej częścią krytyczną.

pkt 1.4.2.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

1.12.

Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.

art. 186b ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)

1.13.

Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące ochrony portu lotniczego.


dotyczy rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - pasażerowie i bagaż kabinowy

2.1.

Nie poddano kontroli bezpieczeństwa pasażerów (nie zastosowano metod kontroli).

pkt 4.1.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

2.2.

Nie poddano ponownej kontroli bezpieczeństwa tych pasażerów, którzy mieli kontakt z osobami niepoddanymi kontroli.

§ 45 ust. 1 załącznika do KPOLC***

2.3.

Nie poddano kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego (nie zastosowano metod kontroli), w tym LAG's podlegających kontroli bezpieczeństwa, czy w przypadku osób niepełnosprawnych - kul, noszy, wózka inwalidzkiego.

pkt 4.1.2.2., 4.1.2.3.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 4.1.1.9.

załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

2.4.

Operator kontroli bezpieczeństwa nie dokonał analizy każdego wyświetlanego obrazu lub nie została dokonana analiza każdego obrazu za pomocą oprogramowania auto clear (ACS) w przypadku zastosowania urządzeń rentgenowskich lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS).

pkt 4.1.2.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

2.5.

Nie ustalono przyczyny alarmu w przypadku sygnału alarmowego bramki do wykrywania metali (WTMD).

pkt 4.1.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

2.6.

Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia EDS w sposób zgodny z przepisami.

pkt 4.1.2.6. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

2.7.

Nie ustalono przyczyny alarmu systemów LEDS uruchomionego w trakcie kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli zgodnie z przepisami.

pkt 4.1.3.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

2.8.

Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD podczas kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego.

pkt 4.1.2.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

2.9.

Nie ustalono przyczyny alarmu urządzenia ETD podczas kontroli bezpieczeństwa pasażera.

pkt 4.1.1.8. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

2.10.

Dopuszczono do wniesienia przedmioty zabronione wymienione w dodatku 4-C załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

dodatek 4-C załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 4.4.1.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

2.11.

Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.

art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze

2.12.

Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące pasażerów i bagażu kabinowego.


dotyczy rozdziału 5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - bagaż rejestrowany

3.1.

Nie poddano kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) bagażu rejestrowanego.

pkt 5.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

3.2.

Nie poddano kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) bagażu rejestrowanego bez właściciela.

pkt 5.3.3.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

3.3.

Dopuszczono do wniesienia w bagażu rejestrowanym przedmioty, o których mowa w dodatku 5-B załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

dodatek 5-B, pkt 5.4.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

3.4.

Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.

art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze

3.5.

Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące bagażu rejestrowanego.


dotyczy rozdziału 8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie pokładowe

4.1.

Zaopatrzenie pokładowe nie zostało poddane kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej portu lotniczego.

pkt. 8.1.1.1., 8.1.1.2. i 8.1.2.3.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

4.2.

Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.

art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze

4.3.

Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia pokładowego.


dotyczy rozdziału 9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie portu lotniczego

5.1.

Zaopatrzenie portu lotniczego nie zostało poddane kontroli bezpieczeństwa (nie zastosowano metod kontroli) przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej portu lotniczego.

pkt. 9.1.1.1., 9.1.1.3. i 9.1.2.3.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

5.2.

Osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego nie są wpisane na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa prowadzoną przez Prezesa ULC i nie posiadają stosownego certyfikatu.

art. 186b ust. 10 ustawy - Prawo lotnicze

5.3.

Inne poważne uchybienia w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia portu lotniczego.


NARUSZENIA PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM 2)

dotyczy rozdziału 1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - ochrona portu lotniczego

6.1.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli osób niebędących pasażerami w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.

pkt 1.3.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.2.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli przedmiotów przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.

pkt 1.3.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.3.

Nie skontrolowano całej zawartości bagażu lub przenoszonych przedmiotów podczas wykonywania kontroli manualnej.

pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.4.

Nie osiągnięto wymaganego poziomu procentowego kontroli manualnej przedmiotów przenoszonych przez osoby niebędące pasażerami, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji C (2015) 8005.

pkt 1.3.1.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.5.

Kontrolę manualną przeprowadzono niezgodnie

z przepisami oraz wymogami określonymi w załączniku do decyzji Komisji C (2015) 8005 (dodatek 4-A).

pkt 1.3.1.1., dodatek 4-A załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 1.3.1.2.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.6.

Użyto ręcznego wykrywacza metali (HHMD) jako podstawowego środka kontroli bezpieczeństwa.

pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.7.

Kontrolę bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami z wykorzystaniem ETD w połączeniu z HHMD przeprowadzono niezgodnie z przepisami.

pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 1.3.1.2.

załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.8.

Do kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów z wykorzystaniem urządzenia (ETD) nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.

pkt 1.3.1.7. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.9.

Nie osiągnięto wymaganego poziomu 10%-20% kontroli manualnej osób niebędących pasażerami, które uruchomiły alarm bramki WTMD.

pkt 1.3.1.2., 4.1.1.2., 4.1.1.4.

załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.10.

Nie osiągnięto wymaganego poziomu 10%-20% kontroli manualnej osób niebędących pasażerami, które nie uruchomiły alarmu bramki WTMD.

pkt 1.3.1.3. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.11.

Żywe zwierzę nie zostało poddane takiej samej kontroli bezpieczeństwa jak pasażer lub bagaż kabinowy.

pkt 1.3.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.12.

Nie przestrzegano czasu pracy przy ocenie obrazów na monitorze urządzenia rentgenowskiego.

pkt 1.3.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.13.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody sprawdzenia pojazdów wjeżdżających do części krytycznej.

pkt 1.4.1., 1.4.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 1.4.3. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 1.4.1.1.załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.14.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody sprawdzenia pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej niebędącej częścią krytyczną.

pkt 1.4.2., 1.4.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 1.4.2.2. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

6.15.

Nie zastosowano ochrony pojazdu przed bezprawną ingerencją od momentu dokonania sprawdzenia do momentu wjazdu do części krytycznej strefy zastrzeżonej.

pkt 1.4.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.16.

Nie opuszczono pojazdu przez znajdujące się w nim osoby podczas jego sprawdzania lub nie zabrano wszystkich rzeczy osobistych do kontroli bezpieczeństwa.

pkt 1.4.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.17.

Nie stosowano wyrywkowości wyboru sprawdzanych obszarów pojazdu.

pkt. 1.4.1.3., 1.4.2.2.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

6.18.

Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące ochrony portu lotniczego.


dotyczy rozdziału 4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - pasażerowie i bagaż kabinowy

7.1.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli pasażerów w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.

pkt 4.1.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.2.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli bagażu kabinowego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.

pkt 4.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.3.

Kontrolę manualną przeprowadzono niezgodnie

z przepisami oraz wymogami określonymi w załączniku do decyzji Komisji C (2015) 8005.

dodatek 4-A, pkt 4.1.1.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 4.1.1.3.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.4.

Nie przeprowadzono kontroli odzieży wierzchniej, tak jak bagażu kabinowego.

pkt 4.1.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.5.

Nie osiągnięto wymaganego poziomu od 10% do 20% kontroli manualnej pasażerów lub innej wybranej metody wzbudzających alarm bramki do wykrywania metali (WTMD).

pkt. 4.1.1.2. i 4.1.1.4.

załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

7.6.

Nie osiągnięto wymaganego poziomu od 10% do 20% kontroli manualnej/ETD pasażerów niewzbudzających alarmu bramki do wykrywania metali (WTMD).

pkt. 4.1.1.3. i 4.1.1.4.

załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

7.7.

Użyto ręcznego wykrywacza metali (HHMD) jako podstawowego środka kontroli bezpieczeństwa.

pkt 4.1.1.5. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.8.

Kontrolę bezpieczeństwa pasażerów z wykorzystaniem ETD w połączeniu z HHMD przeprowadzono niezgodnie z przepisami.

pkt 4.1.1.7. oraz dodatek 4-A załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 4.1.1.11.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.9.

Żywe zwierzę nie zostało poddane takiej samej kontroli bezpieczeństwa jak pasażer lub bagaż kabinowy.

pkt 4.1.1.6. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.10.

Z bagażu kabinowego przed kontrolą bezpieczeństwa nie wyjęto i/lub nie poddano oddzielnej kontroli bezpieczeństwa przenośnych komputerów oraz innych dużych urządzeń elektrycznych.

pkt. 4.1.2.1. i 4.1.2.8.

załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.11.

Kontroli LAG's dokonano niezgodnie z procedurą.

pkt. 4.1.2.2., 4.1.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998, pkt 4.1.3.1.

załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

7.12.

Nie skontrolowano całej zawartości bagażu kabinowego podczas wykonywania kontroli manualnej.

pkt 4.1.2.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.13.

Do kontroli bezpieczeństwa pasażerów

z wykorzystaniem urządzenia (ETD) nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.

pkt 4.1.1.6. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

7.14.

Do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego z wykorzystaniem urządzenia (ETD) nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.

pkt. 4.1.2.2. i 4.1.2.3.

załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

7.15.

Nie osiągnięto wymaganego poziomu procentowego kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego

z wykorzystaniem odpowiednio: urządzenia ETD lub PWMW lub kontroli manualnej lub EDS zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku do decyzji Komisji C (2015) 8005.

pkt 4.1.2.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

7.16.

Podczas wykonywanej kontroli bezpieczeństwa osób o ograniczonej zdolności ruchowej nie uwzględniono rodzaju niepełnosprawności pasażera.

pkt 4.1.1.9. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

7.17.

Nie przestrzegano czasu pracy przy ocenie obrazów na monitorze urządzenia rentgenowskiego.

pkt 4.1.2.11. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

7.18.

Nie przestrzegano przepisów w zakresie liczby operatorów kontroli bezpieczeństwa w punkcie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa.

§ 43 ust. 1 załącznika do KPOLC

7.19.

Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące pasażerów i bagażu kabinowego.


dotyczy rozdziału 5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - bagaż rejestrowany

8.1.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli bagażu rejestrowanego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.

pkt 5.1.1. załącznika do rozporządzenia 2015/1998 oraz pkt 5.1.1. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

8.2.

Do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego

z wykorzystaniem urządzenia ETD nie pobrano próbek z odpowiednich obszarów.

pkt. 5.1.3. i 5.1.4. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005, pkt 5.1.4. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

8.3.

Nie skontrolowano całej zawartości bagażu rejestrowanego podczas wykonywania kontroli manualnej.

pkt 5.1.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

8.4.

Nie przestrzegano czasu pracy przy ocenie obrazów na monitorze urządzenia rentgenowskiego.

pkt 5.1.7. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

8.5.

Bagażu rejestrowanego, którego nie zabezpieczono przed bezprawną ingerencją, nie poddano powtórnej kontroli bezpieczeństwa.

pkt 5.2.2. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

8.6.

Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące bagażu rejestrowanego.


dotyczy rozdziału 8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie pokładowe

9.1.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli zaopatrzenia pokładowego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.

pkt 8.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

9.2.

Zastosowane środki lub metody nie uwzględniały rodzaju zaopatrzenia i nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wykrycie przedmiotów zabronionych ukrytych w zaopatrzeniu.

pkt 8.1.2.1. załącznika do rozporządzenia

2015/1998, pkt 8.1.1, 8.1.2.,

8.1.3. oraz 8.1.7. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

9.3.

Podczas kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego niepochodzącego od zarejestrowanego lub znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego nie zastosowano nieprzewidywalnego sposobu wyboru zaopatrzenia pokładowego do kontroli.

pkt 8.1.6. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

9.4.

Nie osiągnięto wymaganej wartości procentowej w zakresie kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego niepochodzącego od zarejestrowanego lub znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej lotniska.

pkt 8.1.6. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

9.5.

Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia pokładowego.


dotyczy rozdziału 9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zaopatrzenie portu lotniczego

10.1.

Zastosowano niezgodne z wymogami metody kontroli zaopatrzenia portu lotniczego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych.

pkt 9.1.2.3. załącznika do rozporządzenia 2015/1998

10.2.

Zastosowane środki lub metody nie uwzględniały rodzaju zaopatrzenia i nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wykrycie przedmiotów zabronionych ukrytych w zaopatrzeniu.

pkt 9.1.2.1. załącznika do rozporządzenia

2015/1998, pkt 9.1.1., 9.1.2.,

9.1.3. oraz 9.1.7. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

10.3.

Podczas kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego niepochodzącego od znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego nie zastosowano nieprzewidywalnego sposobu wyboru zaopatrzenia portu lotniczego do kontroli.

pkt 9.1.5. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

10.4.

Nie osiągnięto wymaganej wartości procentowej

w zakresie kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego niepochodzącego od znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego, przed wprowadzeniem do strefy zastrzeżonej lotniska.

pkt 9.1.5. załącznika do decyzji Komisji C (2015) 8005

10.5.

Inne naruszenia przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczące zaopatrzenia portu lotniczego.


* rozporządzenie 2015/1998 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299/1 z 14.11.2015 , Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 98, Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2019, str. 15, Dz. Urz. UE L 21 z 27.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 208 z 01.07.2020, str. 43).

** decyzja Komisji C (2015) 8005 - decyzja wykonawcza Komisji C (2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r. ustanawiająca szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego zawierające informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 300/2008

*** KPOLC - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 17)


1) zdarzenia, gdy stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a jego skutki mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na ochronę lotnictwa cywilnego.

2) zdarzenie, gdy stosowane metody i środki ochrony są nie w pełni zgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego , a jego skutki nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę lotnictwa cywilnego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-09
  • Data wejścia w życie: 2021-04-09
  • Data obowiązywania: 2021-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA