REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 24

WYTYCZNE NR 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/373

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Zaleca się stosowanie wydanych przez Dyrektora Generalnego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) decyzją nr 2020/008/R z dnia 2 lipca 2020 r.:

1) materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika I – Definicje terminów stosowanych w załącznikach II-XIII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. U. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.1) ), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2017/373”, stanowiących załącznik nr 1 do wytycznych;

2) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 2 do wytycznych;

3) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika II – ATM/ANS.AR – Wymagania stawiane właściwym organom – nadzór nad służbami i pozostałymi funkcjami sieciowymi ATM do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 3 do wytycznych;

4) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika III – ATM/ANS.OR – Wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających służby do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 4 do wytycznych;

5) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika IV – ATS – Wymagania szczegółowe dotyczące instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego (ATS) do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 5 do wytycznych;

6) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika V – MET – Wymagania szczegółowe dotyczące instytucji zapewniających służby meteorologiczne do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 6 do wytycznych;

7) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika XI – FPD – Wymagania szczegółowe dotyczące instytucji zapewniających służby projektowania procedur lotu do rozporządzenia nr 2017/373, stanowiących załącznik nr 7 do wytycznych;

8) akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika VI – AIS – Wymagania szczegółowe dotyczące instytucji zapewniających służby informacji lotniczej, stanowiących załącznik nr 8 do wytycznych.

§ 2.

Wytyczne wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1.

Załącznik 1. [GM DO CZĘŚCI DEFINICJE – WYDANIE 1, ZMIANA 2]

Załączniki do wytycznych nr 5
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1

GM DO CZĘŚCI DEFINICJE – WYDANIE 1, ZMIANA 2

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [AMC I GM DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2017/373 – WYDANIE 1, ZMIANA 1]

Załącznik nr 2

AMC I GM DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2017/373 – WYDANIE 1, ZMIANA 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [AMC I GM DO CZĘŚCI ATM/ANS.AR – WYDANIE 1, ZMIANA 2]

Załącznik nr 3

AMC I GM DO CZĘŚCI ATM/ANS.AR – WYDANIE 1, ZMIANA 2

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [AMC I GM DO CZĘŚCI ATM/ANS.OR – WYDANIE 1, ZMIANA 2]

Załącznik nr 4

AMC I GM DO CZĘŚCI ATM/ANS.OR – WYDANIE 1, ZMIANA 2

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [AMC I GM DO CZĘŚCI - ATS – WYDANIE 1, ZMIANA 2]

Załącznik nr 5

AMC I GM DO CZĘŚCI - ATS – WYDANIE 1, ZMIANA 2

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [AMC I GM DO CZĘŚCI MET – WYDANIE 1, ZMIANA 1]

Załącznik nr 6

AMC I GM DO CZĘŚCI MET – WYDANIE 1, ZMIANA 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [AMC I GM DO CZĘŚCI – FPD – WYDANIE 1, ZMIANA 1]

Załącznik nr 7

AMC I GM DO CZĘŚCI – FPD – WYDANIE 1, ZMIANA 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [AMC I GM DO CZĘŚCI – AIS – WYDANIE 1, ZMIANA 1]

Załącznik nr 8

AMC I GM DO CZĘŚCI – AIS – WYDANIE 1, ZMIANA 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-09
  • Data wejścia w życie: 2021-04-10
  • Data obowiązywania: 2021-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA