Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OGŁOSZENIE NR 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "ATM-BIELANY"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1295) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji "EPAT*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "ATM-BIELANY".

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Michał Witkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-13
  • Data wejścia w życie: 2021-09-13
  • Data obowiązywania: 2021-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe