REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 72

OGŁOSZENIE NR 27
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110) ogłasza się, obowiązującą od dnia 31 grudnia 2023 r. zmianę w taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz ogłoszonej ogłoszeniem nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo (Dz. Urz. ULC z 2013 r. poz. 116, z 2016 r. poz. 81 oraz z 2021 r. poz. 1 i 55), stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego

Piotr Samson

Załącznik 1. [Zmiana taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz]

Załącznik do ogłoszenia nr 27/2023
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiana taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz ogłoszonej ogłoszeniem nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo (Dz. Urz. ULC z 2013 r. poz. 116, z 2016 r. poz. 81 oraz z 2021 r. poz. 1 i 55), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

„3.2. Opłata za lądowanie statku powietrznego o masie do 2 t MTOW wynosi 90,00 PLN. Opłata za lądowanie statków powietrznych przekraczających masę 2 t MTOW pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), wynosi:

powyżej 2,01 t do 25 t MTOW

70,00 PLN/t

powyżej 25,01 t do 40 t MTOW

55,00 PLN/t

powyżej 40,01 t do 60 t MTOW

50,00 PLN/t

powyżej 60,01 t do 80 t MTOW

45,00 PLN/t

powyżej 80,01 t

40,00 PLN/t

2) pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

„3.3. Opłata za operację „touch & go" statku powietrznego o masie do 2 t MTOW wynosi 60,00 PLN. Opłata za operację „touch & go" statków powietrznych przekraczających masę 2 t MTOW pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), zgodnie z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem, iż minimalna opłata za operację „touch & go" statku powietrznego nie może być niższa niż 60,00 PLN netto.

powyżej 2,01 t do 25 t MTOW

11,00 PLN/t

powyżej 25,01 t do 40 t MTOW

8,00 PLN/t

powyżej 40,01 t do 60 t MTOW

7,50 PLN/t

powyżej 60,01 t do 80 t MTOW

6,30 PLN/t

powyżej 80,01 t

5,40 PLN/t

3) pkt 3.4. otrzymuje brzmienie:

„3.4. Opłata za operację „low pass" statku powietrznego o masie do 2 t MTOW wynosi 30,00 PLN. Opłata za operację „low pass" statków powietrznych przekraczających masę 2 t MTOW pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), zgodnie z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem, iż minimalna opłata za operację „low pass" statku powietrznego nie może być niższa niż 30,00 zł netto.

powyżej 2,01 t do 25 t MTOW

3,60 PLN/t

powyżej 25,01 t do 40 t MTOW

2,70 PLN/t

powyżej 40,01 t do 60 t MTOW

2,40 PLN/t

powyżej 60,01 t do 80 t MTOW

2,10 PLN/t

powyżej 80,01 t

1,80 PLN/t

4) uchyla się pkt 3.5.;

5) pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

„4.1. Opłata postojowa statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska Bydgoszcz pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i za każde rozpoczęte 24 h i wynosi 9,00 PLN o ile nie spełnia kryteriów postoju długoterminowego określonego w pkt 4.4.";

6) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

„4.4. Opłata postojowa statku powietrznego o masie od 20 t MTOW za postój długoterminowy wynosi 2,00 PLN i jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i za każde rozpoczęte 24 h.";

7) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„5.1. Opłata pasażerska za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 40,00 PLN za osobę.";

8) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Zanieczyszczenia nawierzchni lotniskowych.

Opłaty pobiera się za zanieczyszczenie nawierzchni lotniskowych spowodowanych przez usługobiorcę lotniska Bydgoszcz w następującej wysokości za każdy rozpoczęty 1 m2 zanieczyszczonej powierzchni:

Rodzaj opłaty

Cena [PLN]

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów

96,00

Usunięcie innych zanieczyszczeń

60,00

9) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:

„.6. 2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie postoju.

Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statku powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym:

Rodzaj opłaty

Cena [PLN]

Ochrona statku powietrznego przez pracownika SOL (PLN/godzinę) za każdego pracownika

240,00

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny

180,00

Wygrodzenie stanowiska postojowego

300,00

10) pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

„6.3. Zabezpieczenie statku powietrznego podczas tankowania przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą.

Opłatę pobiera się za usługę zabezpieczenia tankowania statku powietrznego przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą podczas wsiadania, przebywania na pokładzie lub wysiadania pasażerów. Cena jednej operacji wynosi 130,00 PLN.";

11) pkt 7.1. otrzymuje brzmienie:

„7.1. Opłaty określone w pkt 3.2. taryfy obniża się o 20,00 PLN/t dla statków powietrznych realizujących regularne połączenia pasażerskie.";

12) pkt 7.4. otrzymuje brzmienie:

„7.4. Użytkownikowi statku powietrznego realizującego regularne połączenia pasażerskie obsługujące min. 10 000 odlatujących pasażerów rocznie udziela się zniżki pomniejszając opłatę pasażerską, o której mowa w pkt 5.1. o 10,00 PLN/pasażer odlatujący. Następnie od uzyskanej kwoty nalicza się zniżkę w następujący sposób:

10%

Powyżej 15 000 pasażerów odlatujących rocznie

15%

Powyżej 30 000 pasażerów odlatujących rocznie

25%

Powyżej 60 000 pasażerów odlatujących rocznie

33%

Powyżej 80 000 pasażerów odlatujących rocznie

40%

Powyżej 90 000 pasażerów odlatujących rocznie

50%

Powyżej 110 000 pasażerów odlatujących rocznie

55%

Powyżej 250 000 pasażerów odlatujących rocznie

Zniżka będzie przyznawana w następujący sposób:

Zniżki wymienione w pkt 7.3. i 7.4. są przyznawane na podstawie deklaracji przewoźnika co do planowanej wielkości ruchu upoważniającej do tej zniżki. Zniżka weryfikowana jest po upływie roku w oparciu o rzeczywistą wielkość wygenerowanego ruchu, przy czym Zarządzający ma prawo odmówić/zastosować inny poziom zniżki niż deklarowany przez przewoźnika, jeśli to wynika z rozkładu lotów przewoźnika. W przypadku, gdy przewoźnik w danym roku kalendarzowym obsłuży liczbę pasażerów i kierunków inną niż zadeklarował, Zarządzający wystawi stosowne korekty faktur.";

13) ppkt 7.6.1. otrzymuje brzmienie:

„7.6.1. opłaty za lądowanie zdefiniowanej w pkt 3.2., w wysokości:

Liczba operacji lądowań w roku kalendarzowym

Zniżka

71-200

10%

201-400

15%

401-800

20%

801-1600

30%

1601+

50%

Zniżka będzie przyznawana w następujący sposób:

Zniżka wymieniona w pkt 7.6.1. jest przyznawane na podstawie deklaracji użytkownika co do planowanej ilości operacji lądowania upoważniającej do tej zniżki. Zniżka weryfikowana jest po upływie roku w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych operacji lądowania. W przypadku, gdy użytkownik w danym roku kalendarzowym zrealizuje inną ilość operacji lądowania niż zadeklarował, Zarządzający wystawi stosowne korekty faktur.";

14) ppkt 7.6.2. otrzymuje brzmienie:

2. operacji „touch & go" zdefiniowanej w pkt 3.3 oraz operacji „low pass" zdefiniowanej w pkt 3.4, w wysokości:

Typ operacji

Zniżka

Touch & go

50%

Low pass

50%

15) pkt 7.7. otrzymuje brzmienie:

„7.7. W przypadku uzyskania kilku rabatów użytkownikowi przysługują wszystkie rabaty z wyjątkiem zniżek opisanych w pkt 7.6., z uwzględnieniem reguły, iż rabaty dotyczące tej samej opłaty nie podlegają sumowaniu i są przyznawane zgodnie z kolejnością wymienioną w taryfie, tzn. cenę podstawową obniża się o przysługujący rabat, a następnie od obniżonej ceny odejmuje się kolejny rabat.

Przykładowe naliczenie rabatu z tytułu lądowania dla nowego połączenia regularnego:

Dane:

OP - opłata za lądowanie za 1 MTOW zgodnie z tabelą w pkt 3.2. - dla przykładu ustalono samolot o masie 80 MTOW, tj. z tytułu lądowania 45,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę masy startowej (pkt 3.2., taryfy)

Ra - Zniżka dla regularnego połączenia pasażerskiego (pkt 7.1. taryfy) - 20,00 PLN

Rb - Zniżka z tytułu nowego połączenia regularnego (pkt 7.2. taryfy) - 60%

Rc - Wykonano 10 operacji lotniczych w miesiącu (pkt 7.3. taryfy) - 10%

T - wysokość opłaty za 1 MTOW po przyznanych rabatach

Wzór: T = ((OP-Ra) - Rb) -Rc

Dla podanego przykładu

T = ((45.00 PLN - 20.00 PLN) -60%) -10%

T = 9.00 PLN /1 MTOW

16) pkt 10.8. otrzymuje brzmienie:

„10.8. Wysyłka faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej nie podlega dodatkowym opłatom. W przypadku przesyłania faktur listownie naliczona zostanie dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem opłat operatora usług pocztowych.".

17) pkt 11. otrzymuje brzmienie:

„11. Taryfa opłat wchodzi w życie z dniem 31.12.2023.".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-12-31
  • Data obowiązywania: 2023-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA