REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 1988 nr 2 poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 31 marca 1988 r.

(NK144–16/88)

w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 i z 1985 r. Nr 7, poz. 21) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykazy stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach:

1) uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej – stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2) uprawniające do wzrostu emerytury – stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Prace, o których mowa w § 1 uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na tym stanowisku.

§ 3.

Przy pracach, o których mowa w § 1 wykonywanych przez pracowników zatrudnionych na czas trwania produkcji kampanijnej i sezonowej – zalicza się faktycznie przepracowany okres pracy.

§ 4.

W umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.

§ 5.

Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.

§ 6.

Tracą moc zarządzenia:

1) Nr 55 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach (Dz. Urz. Min. Roln. i GŻ Nr 3 poz. 7),

2) Nr 18 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 kwietnia 1984 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury (Dz. Urz. MRiGŻ Nr 2, poz. 5),

3) Nr 5 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w części objętej zarządzeniem, w zakładach pracy resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego (Dz. Urz. MLiPD z 1983 r. Nr 2, poz. 9 i z 1985 r. Nr 1, poz. 1 i 3).

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER: St. Zięba

W porozumieniu

MINISTER PRACY
I POLITYKI SOCJALNEJ

I. Sekuła

 

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK PRACY]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16
Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 31 marca 1986 r.
(NK144–16/88)

WYKAZ STANOWISK PRACY

na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej, wymienione w wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 43).

A. Stanowiska pracy występujące w działach podstawowych rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Przemysł mięsny

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 8 – Prace wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt (peklowaniu)

1. ubojowiec

2. parzacz

3. jeliciarz

4. gruczolarz

5. peklowacz i wykrawacz mięsa w wykrawalni przy peklowni w piwnicy,

6. lekarz weterynarii, weterynaryjny kontroler sanitarny, oglądacz zwierząt rzeźnych i mięsa – zatrudnieni w rzeźni

poz. 9 – Prace wykonywane bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych:

1. zbieracz surowców utylizacyjnych

2. utylizatorowy

3. aparatowy urządzeń do produkcji mączek paszowych z surowców utylizacyjnych

4. aparatowy agregatu do zagęszczania i suszenia krwi

5. aparatowy przerobu masy kolagenowej

6. aparatowy sperlania kleju

7. gotowacz kleju skórnego

8. młynkowy kleju

9. rafinator tłuszczu w fabryce kleju

10. robotnik uprawy surowca klejowego

11. klejarz

12. aparatowy chemicznej obróbki dwoiny

13. robotnik chemicznej i maszynowej obróbki szczeciny i włosia

Dział VII. W przemyśle lekkim

poz. 10 – Prace w magazynach skór surowych (garbarnie i skup):

1. solarz skór surowych

2. sortowacz

3. magazynier

4. magazynowy

5. robotnik niewykwalifikowany do prac ciężkich

6. wagowy wydziałowy

Dział IV. W chemii

poz. 36 – Przetwórstwo kości i tłuszczów technicznych:

1. gotowacz kości

Przemysł drobiarski

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 8 – Prace wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt:

1. drobiarz (zawieszający drób na linii uboju bezpośrednio po odbiorze drobiu ze środków transportu)

2. ubojowiec drobiu

3. skubacz drobiu

4. patroszacz drobiu

5. schładzacz drobiu

6. pakowacz drobiu

7. lekarz weterynarii, weterynaryjny kontroler sanitarny, oglądacz zwierząt i mięsa – zatrudnieni w rzeźni

poz. 9 – Prace wykonywane bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych:

1. robotnik magazynu surowca przeznaczonego do utylizacji

2. utylizatorowy

3. pakowacz produktu końcowego utylizacji

Dział XIV. Prace różne

poz. 11 – Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza tych suszarni przekracza 35°C:

1. pierzaż zatrudniony przy suszeniu pierza,

Przemysł paszowy i utylizacyjny

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 9 – Prace wykonywane bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych:

1. zbieracz surowców utylizacyjnych

2. rzeźnik utylizacji

3. utylizatorowy

4. robotnik magazynowo-transportowy

poz. 10 – Prace przy wytwarzaniu mąki, kasz, płatków i śruty:

1. agregatowy czyszczenia i rozdrabniania ziarna

2. mieszankowy śruty i komponentów paszowych

3. dozowacz surowców na mieszanki paszowe

4. robotnik za i wyładunkowy zbóż, komponentów paszowych i paszy gotowej

5. robotnik magazynowy i magazynier surowców paszowych i pasz

6. robotnik pomocniczy – renowator opakowań pasz

Przemysł zbożowo-młynarski

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 10 – Prace przy wytwarzaniu mąki, kasz, płatków i śruty:

1. młynarz

2. czyszczarniany

3. pakowacz przetworów zbożowo-mącznych na urządzeniach tradycyjnych

4. agregatowy czyszczenia i. rozdrabniania ziarna

5. mieszankowy śruty i komponentów paszowych

6. dozowacz surowców na mieszanki paszowe

7. robotnik za i wyładunkowy zbóż, przetworów zbożowych komponentów paszowych i pasz

8. spichrzowy

9. robotnik pomocniczy – renowator opakowań zbóż i przetworów zbożowych

Dział XIV. Prace różne

poz. 11 – Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania – jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C (suszenie makaronu):

1. makaroniarz tłoczniowy

2. operator linii i produkcji makaronu

3. makaroniarz – układacz i suszarniowy w makaroniarniach o działaniu periodycznym.

Przemysł koncentratów – spożywczych

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 12 – Prace przy ekstrakcji, filtracji i destylacji olejów roślinnych oraz hydrolizie białka roślinnego:

1. aparatowy procesów kwaśnej hydrolizy surowców białkowych

2. zobojętniacz kwaśnego hydrolizatu

3. błotniarkowy

4. magazynowy stężonego kwasu solnego.

Dział XIV. Prace różne

poz. 11 – Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C:

1. operator linii produkcji makaronu.

Dział IV. W chemii

poz. 33 – Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów hamulcowych i chłodniczych:

1. aparatowy produkcji waniliny.

Przemysł olejarski

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.

poz. 12 – Prace przy ekstrakcji, filtracji i destylacji olejów roślinnych oraz hydrolizie białka roślinnego:

1. aparatowy ekstrakcji oleju

2. aparatowy lecytynowni

3. aparatowy rafinacji

4. aparatowy rozszczepialni i glicerynowni

5. aparatowy tłoczni

6. aparatowy utwardzalni

7. filtrowy tłuszczów

8. robotnik ręczny za i wyładunku ziaren oleistych i śruty poekstrakcyjnej.

Dział IV. W chemii

poz. 11 – Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi – produkcja tlenu:

1. aparatowy w elektrolizerni i tlenowni

Przemysł cukrowniczy

Dział IV. W chemii

poz. 4 – Produkcja sody i innych węglanów, kredy, ługów i wodorotlenów (produkcja węglanu potasu z wywaru melasowego):

1. piecowy wywaru

2. aparatowy rafinerii soli potasowych

3. gotowacz w rafinerii soli potasowych

4. krystalizatorowy w rafinerii soli potasowych

5. młynkowy w rafinerii soli potasowych

6. suszarniowy w rafinerii soli potasowych

7. wirówkowy w rafinerii soli potasowych

8. pakowacz w rafinerii soli potasowych

9. robotnik za i wyładunkowy w rafinerii soli potasowych.

poz. 33 – Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów hamulcowych i chłodniczych (produkcja kwasu cytrynowego):

1. fermentowy

2. zacierowy i sterylizatorowy

3. gotowacz

4. produktowy i nawapniacz

5. suszarniowy

6. wirówkowy

7. obsługa pomp próżniowych grzybni i wibratora grzybni

8. krystalizatorowy

9. laborant wykonujący prace związane bezpośrednio z procesem technologicznym.

10. sprzątaczka pomieszczeń produkcji kwasu cytrynowego.

Dział V. W budownictwie i produkcji materiałów budowlanych.

poz. 18 – Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń:

1. aparatowy wapniarni

Przemysł cukierniczy

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 11 – Prace przy wypieku pieczywa:

1. podawacz i odbieracz pieczywa na blachach z pieca

2. odbieracz listków waflowych z pieca (odbiór ręczny)

poz. 14 – Prace przy ręcznym przerobie masy karmelowej, chałwowej i sezamowej oraz tłoczenie kuchu kakaowego na prasach:

1. przerabiacz i doprawiacz masy karmelowej (przerób ręczny)

2. przerabiacz – pomoc prowadzącego

3. przerabiacz prowadzący

4. chałwiarz – ręczne wyrabianie masy chałwowej (masowanie)

5. przerabiacz nasion sezamowych – moczenie, odtłuszczanie i prażenie ziarna sezamowego

6. czekoladziarz – ręczne odbieranie krążków kuchu kakaowego z pras do tłoczenia tłuszczu.

Przemysł ziemniaczany

Dział IV. W chemii

poz. 27 – Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie (produkcja dekstryny):

1. dekstryniarz na stanowisku prażenia

2. robotnik zatrudniony przy stanowisku prażenia.

Przemysł spirytusowy i drożdżowy

Dział IV. W chemii

poz. 33 – Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów hamulcowych i chemicznych:

1. aparatowy urządzeń destylacyjnych

2. aparatowy produkcji spirytusu

3. fermentowy

4. robotnik obsługi fermentacji mlekowej i filtrów

5. aparatowy rozszczepiania mleczanu wapnia kwasem siarkowym

6. aparatowy wytrącania i usuwania metali ciężkich z kwasu mlekowego

7. aparatowy zagęszczania kwasu mlekowego.

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.

poz. 13 – Prace przy obsłudze pras filtracyjnych, wirówek i suszarek w przemyśle drożdżowym i piwowarskim:

1. aparatowy produkcji drożdży i wirówkowy

2. fermentowy

3. suszarniowy drożdży

4. pakowacz drożdży paszowych

Przemysł piwowarski

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 12 – Prace przy ekstrakcji, filtracji i destylacji olejów roślinnych oraz hydrolizie białka roślinnego:

1. aparatowy siarkowania i ekstrakcji chmielu.

poz. 13 – Prace przy obsłudze pras filtracyjnych, wirówek i suszarek w przemyśle drożdżowym i piwowarskim:

1. aparatowy filtrów i wirówek piwa

2. suszarniowy drożdży

Dział XIV. Prace różne

poz. 11 – Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C:

1. słodownik

2 suszarniowy słodu

3. prarzacz słodu

4. robotnik pomocniczy słodowni.

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym

poz. 74 – Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi:

1. aparatowy masy wykładzinowej

2. wykładzinowy zbiorników

3. smolarz zbiorników piwnych

Przemysł piwowarski i owocowo-warzywny

Dział IV. W chemii

poz. 23 – Produkcja leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku:

1. aparatowy produkcji enzymów

2. pomocnik aparatowego i laborant pracujący bezpośrednio przy produkcji enzymów.

poz. 33 – Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i chlorowcowopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych produkcja płynów hamulcowych i chłodniczych:

1. fermentowy

2. piwniczy

3. agregatowy produkcji octu

4. aparatowy urządzeń destylacyjnych

5. rozlewacz octu do butelek

Przemysł tytoniowy

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 3 – Praca w przemyśle tytoniowym: przenoszenie, sortowanie i rozdrabnianie tytoniu:

1. aromatyzowacz tytoniu

2. laborant

3. cygarowy

4. sortowacz liści tytoniowych

5. rozlistkowywacz liści tytoniowych

6. zestawiacz partii surowców tytoniowych

7. prasowy tytoniu

8. preparator żył tytoniowych

9. maszynista maszyn i urządzeń tytoniowych

10. mechanik maszyn i urządzeń tytoniowych

11. magazynier tytoniu, półfabrykatów i wyrobów tytoniowych

12. pracownik pomocniczy, pracownik transportowy magazynu tytoniu, półfabrykatów i wyrobów tytoniowych,

13. tabacznik

14. operator urządzeń odpylających

poz. 4 – Obsługa komór fermentacyjnych oraz prażarek w przemyśle tytoniowym:

1. fermentatorowy tytoniu

2. mechanik maszyn i urządzeń tytoniowych

3. maszynista maszyn i urządzeń tytoniowych

4. konserwator maszyn i urządzeń

5. pracownik pomocniczy magazynu tytoniu, półfabrykatów i wyrobów tytoniowych

6. pracownik transportowy magazynu tytoniu, półfabrykatów i wyrobów tytoniowych

poz. 5 – Zapakowywanie i rozpakowywanie liści tytoniowych (wyrobów tytoniowych)

1. magazynier tytoniu i półfabrykatów wyrobów tytoniowych

2. renowator opakowań tytoniu i wyrobów tytoniowych

3. robotnik pomocniczy – pracownik transportowy magazynu tytoniu, półfabrykatów i wyrobów tytoniowych

Przemysł zielarski

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

por. 16 – Prace przy mieleniu ziół oraz produkcji alkaloidów:

1. aparatowy ekstrakcji i izolacji alkaloidów

2. aparatowy urządzeń do syntezy alkaloidów

3. przesiewacz, krajacz i młynarz ziół.

Przemysł chłodniczy i chłodnie

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 6 – Produkcja suchego lodu:

1. aparatowy produkcji suchego lodu i ciekłego CO2

2. filtrowy stacji oczyszczania CO2

3. maszynista chłodniczy

4. napełniacz butli CO2

5. odbieracz suchego lodu i butli CO2

6. operator generatorów lodu sztucznego

7. prasowacz suchego lodu

8. robotnik magazynowy

poz. 7 – Prace w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C:

1. aparatowy produkcji lodów jadalnych

2. dezynfektorowy chłodniczy

3. dźwigowy chłodniczy

4. garmażer chłodniczy

5. kontroler jakości

6. specjalista d/s kontroli jakości, samodzielny kontroler jakości

7. maszynista chłodniczy

8. maszynista urządzeń za i wyładunkowych

9. mrożonkowy

10. odtajacz chłodniczy

11. przeładunkowy chłodniczy

12. robotnik pomocniczy

13. robotnik magazynowy

14. magazynier

15. brakarz chłodniczy

16. operator mechanicznego sprzętu przeładunkowego

17. sortowacz owoców i surowców

18. robotnik niewykwalifikowany przy robotach ciężkich

19. wagowy wydziałowy

20. zamrażacz w zamrażalni tunelowej

21. zamrażacz w aparatach kontaktowych

22. zamrażacz pomocnik

23. lekarz weterynarii, weterynaryjny kontroler sanitarny.

Melioracja

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 1 – Prace przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych:

1. betoniarz melioracyjny

2. cieśla

3. kopacz

4. ładowacz

5. tamiarz

6. układacz rurociągów drenarskich

7. zbrojarz

8. konserwator urządzeń melioracyjnych

9. robotnik melioracyjny

10. strzałowy i pomocnik strzałowego w grupie minerskiej

11. magazynier materiałów wybuchowych

12. owijacz rurociągów drenarskich materiałami filtracyjnymi

13. maszynista maszyny do konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych

14. operator karczownika

15. sterujący pracą maszyny do bezrowkowego drenowania (geodeta)

16. operator i pomocnik maszynisty maszyn dla bezrowkowego drenowania.

Rybactwo śródlądowe

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

poz. 2 – Prace rybaków jeziorowych prowadzących połowy cały rok:

1. rybak jeziorowy.

Leśnictwo i przemysł drzewny

Dział VI. W leśnictwie, przemyśle drzewnym

poz. 1 – Prace drwali

1. drwal

2. drwal operator maszyn i urządzeń leśnych

3. pilarz (wyrzynacz drewna okrągłego)

poz. 2 – Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu:

1. wozak

2. zrywkarz

3. flisak (zatrudniony przy transporcie wodno-lądowym drewna)

4. ładowacz (zatrudniony przy za i wyładunku drewna)

5. zaczepowy

poz. 3 – Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja zrębków):

1. rębakowy drewna

1. operator urządzeń rębalni drewna

3. operator urządzeń ścieralni drewna

4. operator korowarek

5. strugacz ręczny – korowacz

poz. 4 – Prace przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego

1. rębakowy drewna (retorty periodyczne, retorty ciągłe)

2. piecowy rozkładowej destalacji drewna (palacze i popielarze)

3. aparatowy suchej destylacji drewna

4. aparatowy skraplania gazów (retorty periodyczne i ciągłe)

5. ekstraktorowy kwasu octowego (oddział kwasu octowego i esencji octowej)

6. suwnicowy

7. nastawiacz maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego i urządzeń młynowych (retorty periodyczne i retorty ciągłe)

8. rektyfikatorowy półfabrykatów suchej destylacji drewna

9. elektromonter instalacji maszyn i urządzeń technicznych

10. nastawiacz maszyn i urządzeń chemicznego przerobu drewna

11. maszynista urządzeń sortujących węgiel drzewny i kamienny

12. konserwator aparatury kontrolno-pomiarowej

13. sprzątaczka pomieszczeń produkcyjnych

14. mistrz i starszy mistrz utrzymania ruchu

15. brygadzista utrzymania ruchu

16. ślusarz

17. elektromonter zakładowy

18. elektryk urządzeń stacyjnych

19. mistrz i starszy mistrz zmiany produkcyjnej

20. kierownik wydziału produkcyjnego

21. ślusarz aparatowy

22. robotnik torowy

23. destylotorowy smół i olei

24. asenizator (oczyszczacz kanałów ze smół i innych produktów suchej destylacji)

25. maszynista urządzeń płuczących węgla aktywnego

26. młynowy węgla kamiennego, drzewnego, proszków do nawęglania i carbonitów

27. sterowniczy pras hydraulicznych

28. smarownik maszyn i urządzeń

29. granulowacz węgli

30. zestawiacz mieszanek i roztworów (węgli aktywnych, proszków do nawęglania oraz carbonitów)

31. suszarniowy węgli granulowanych

32. piecowy karbonizacji i aktywizacji węgli (pieców obrotowych i stojących)

33. aparatowy nasycania węgli aktywnych

34. maszynista urządzeń sortujących węgiel drzewny i aktywny

35. maszynista urządzeń ciepłowniczych

36. pakowacz wyrobów z drewna (z węgla)

37. konserwator wydziałowy

38. malarz pieców ceramicznych

39. murarz pieców ceramicznych (obrotowych i stojących)

40. mieszacz proszków metalurgicznych

41. robotnik magazynowy

42. kierowca wózka transportowego (w transporcie międzywydziałowym i magazynowym)

43. robotnik transportowy (w transporcie międzywydziałowym i magazynowym)

44. technolog wydziałowy

45. ślusarz narzędziowy

46. kierownik pracowni doświadczalnej (w oddziale produkcyjnym)

47. aparatowy pracowni doświadczalnej (w oddziale produkcyjnym)

48. ślusarz remontowo-montażowy

49. kierownik oddziału gazowego

50. mistrz oddziału gazowego

51. ratownik oddziału gazowego

52. czadnocowy

53. mistrz gospodarki ściekowej

54. aparatowy oczyszczalni ścieków

55. maszynista kotła

56. kierownik kotłowni

57. mistrz w kotłowni

58. palacz w kotłowni

59. popielarz w kotłowni

60. wypalacz węgla drzewnego

61. operator retort

62. technolog kontroli międzyoperacyjnej

63. laborant

64. asystent kontroli jakości produkcji i usług przedsiębiorstw

65. tokarz remontu urządzeń produkcyjnych

66. frezer remontu urządzeń produkcyjnych

67. wiertacz remontu urządzeń produkcyjnych

68. konserwator urządzeń warsztatów remontowych

69. robotnik gospodarczy

70. robotnik magazynu technicznego i gospodarki materiałowej

71. kierowca samochodu dostawczego, przenoszącego ładunki toksyczne i wybuchowe poniżej 3,5 tony

72. robotnik zatrudniony przy magazynowaniu i sprzedaży produktów płynnych i sypkich

73. robotnik zatrudniony przy rozliczaniu artykułów produkcyjnych, surowców i materiałów do produkcji

74. pracownik straży przemysłowej

75. wszystkie stanowiska pracy w Hajnowskim Przedsiębiorstwie Suchej Destylacji Drewna

poz. 5 – Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny:

1. lakiernik wybielacz

2. warzelnik wikliny

3. wybielacz wikliny

4. ładowacz basenów impregnacyjnych

5. operator urządzeń impregnacyjnych

poz. 6 – Impregnowanie płyt pilśniowych bardzo twardych olejami z hartowniem:

1. hartownik płyt

poz. 7 – Prace w klejowniach przy użyciu klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne (lub inne zastępujące organiczne o własnościach toksycznych):

1. przygotowywacz klejów

2. klejarz

3. operator pras

4. operator sklejarek płyt stolarskich

5. operator urządzeń do okleinowania

6. sterowniczy pras

7. sterowniczy układu hydraulicznego i stacji cieplnej

8. tapicer (klejenie formatek tapicerskich).

poz. 8 – Politurowanie ręczne:

1. politurownik

poz. 9 – Produkcja masy zapałczanej zawierającej fosfor, dwuchromian potasu, biel cynkową, siarkę oraz dwutlenek magnezu:

1. zestawiacz mas zapałczanych

poz. 11 – Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garbników:

1. destylatorowy garbników

poz. 16 – Produkcja oleju talowego i węglanu wapnia:

1. warzelnik oleju talowego

2. saturatorowy (obsługa aparatury do wytwarzania węglanu wapnia przez nasycanie mleka wapiennego dwutlenkiem węgla)

poz. 17 – Hydrotermiczna obróbka drewna

1. gięciarz

2. parzelniczy drewna i wikliny

3. rozwłókniacz drewna

4. sterowniczy pras

B. Stanowiska pracy występujące w zakładach rolnictwa leśnictwa, branży przemysłowych leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, równoważne pracom wykonywanym w szczególnych warunkach – w Działach: I Górnictwa II Energetyki, III Hutnictwa i Przemysłu Metalowego, IV Chemii, V Budownictwa i Produkcji Materiałów Budowlanych, VII Przemysłu Lekkiego, VIII Transportu i Łączności, IX Gospodarki Komunalnej, XI Przemysłu Poligraficznego, XII Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, XIV Prac Różnych.

Dział I. W górnictwie

poz. 3 – Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu:

1. górnik – skalnik

2. kamieniarz obróbki kamienia

3. wiertacz

4. strzałowy

5. wydawca materiałów wybuchowych

6. maszynista koparki jednonaczyniowej

7. maszynista spycharki

8. maszyniści maszyn ciężkich w kamieniołomach

9. operator rozłupiarek hydraulicznych

10. maszynista urządzeń krusząco-sortujących

11. ładowacz materiałów kamiennych

12. silosowy – zatrudniony przy załadunku kruszyw

poz. 4 – Prace wiertnicze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geodezyjne przy poszukiwaniu surowców i wody:

1. wiertacz

2. mechanik urządzeń wiertniczych

3. motorowy wiertniczy

4. płuczkowy

5. maszynista pomp

6. maszynista agregatu prądotwórczego

7. operator agregatu cementacyjnego

8. monter wież wiertniczych

9. monter urządzeń wiertniczych i geofizycznych

10. elektromonter ruchu i montażu wiertni

11. geofizyk grupy pomiarowej i pomocnik geofizyka

12. operator i pomocnik operatora badań geoelektrycznych

13. geodeta w rolnictwie zatrudniony w terenie

14. geodeta – gleboznawca zatrudniony w terenie

15. geolog w rolnictwie zatrudniony w terenie

16. pompowy wody z odwiertu

Dział II. W energetyce

poz. 1 – Prace przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych:

1. elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

2. elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć

3. elektromonter linii napowietrznych wysokich napięć

4. elektromonter aparatury, automatyki i układów pomiarowych kodów i turbin

5. elektromonter instalacji elektrycznych przemysłowych

6. elektromonter obwodów wtórnych

7. elektromonter pomiarów i automatyki zabezpieczeniowej na wszystkich rodzajach napięć

8. elektromonter urządzeń rozdzielczych i stacyjnych

9. elektroenergetyk elektrowni cieplnych

10. elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

11. elektroenergetyk nastawni

12. monter urządzeń ciepłowniczych

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym.

Walcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwa.

poz. 14 – Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego:

1. frezer odkuwek

2. mechanik pras

3. walcownik

4. wyoblarz

5. traser w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

6. wyoblarz – blacharz blach karoseryjnych

7. składacz resorów

8. wykańczacz resorów

Produkcja węglików spiekanych, elektrod, rur i walczaków oraz żelazostopów.

poz. 15 – Obsługa urządzeń do przygotowania i prasowania proszków:

1. aparatowy w metalurgii proszków

2. operator pras w metalurgii proszków.

3. młynowy

4. przygotowywacz materiałów wsadowych.

Odlewanie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur

poz. 21 – Przygotowanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy:

1. modelarz (w drewnie i metalu)

2. obcinacz form

3. przygotowywacz mas formierskich i rdzeniarskich

4. przygotowywacz osprzętu w odlewni

5. formierz ręczny i maszynowy

6. składacz form i rdzeni

7. rdzeniarz

8. przygotowywacz form i kokli do zalewania

9. transportowy z obowiązkiem za i wyładunku

10. operator suszarki fluidyzacyjnej – suszarniowy

11. operator urządzeń suszących w odlewni

12. kanałowy w odlewni

13. sprzątacz w odlewni

14. przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych

15. rozdzielca w odlewni

16. ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

poz. 22 – Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych:

1. przygotowywacz materiałów wsadowych

2. wsadowy – załadowywacz żeliwiaka

3. ładowacz, sortowacz złomu

4. wytapiacz

5. operator maszyny odlewniczej

6. rozlewacz metalu

7. zalewacz

8. kanałowy

9. piecowy żeliwiaka

10. operator urządzeń pomocniczych w odlewni

11. ślusarz w odlewni

12. ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

13. sprzątacz urządzeń odlewniczych

14. żużlowy

15. wsadowy

16. wagowy

17. kadziowy

18. robotnik transportowy

19. rozdzielca oprzyrządowania odlewniczego

20. ładowacz wsadu

21. operator kokilarki i urządzeń odlewniczych

poz. 23 – Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów:

1. oczyszczacz odlewów

2. oczyszczacz metali w bębnach

3. wybijacz odlewów, form i rdzeni

4. wykańczacz odlewów

5. wyżarzacz odlewów

6. operator urządzeń suszących w odlewni

7. traser odlewów

8. wypalacz wad powierzchniowych

9. naprawiacz wad odlewów

10. operator maszyn do obróbki wiórowej odlewów żeliwnych

Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu

poz. 36 – Produkcja i przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem, ołowiowanie blach ocynkowanych:

1. oczyszczacz płyt akumulatorowych

2. obsługa maszyn do zdzierania ołowiu

3. wytapiacz metali nieżelaznych

4. sprzątacz produkcyjny

Odlewanie metali nieżelaznych i ich stopów

poz. 43 – Obsługa pieców rafinacyjnych, topialnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych:

1. operator urządzeń przygotowania wsadu

2. operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

3. wytapiacz metali nieżelaznych

4. wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych

5. kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

6. odlewnik

7. ustawiacz maszyn i sprzętu odlewniczego

8. zalewacz form

9. operator urządzeń klimatyzacyjno-odpylających

10. rdzeniarz

11. formiarz

12. przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych

13. wybijacz form i rdzeni

14. operator maszyn i urządzeń odlewniczych

15. pracownik transportu w odlewni

16. wykańczacz odlewów

Przeróbka plastyczna metali

poz. 44 – Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej:

1. wyżarzacz – piecowy

2. odlewacz

3. nagrzewacz – hartownik

4. piecowy nagrzewania wsadu

poz. 45 – Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi (produkcja opakowań blaszanych):

1. operator pras, tłoczarz

2. operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych

3. nastawiacz maszyn i agregatów produkcji opakowań blaszanych

4. operator nożyc zakosowych, gilotynowych i rolkowych używanych przy produkcji opakowań blaszanych

5. operator urządzeń do utwardzania gumy

6. sprzątacz pomieszczeń produkcji opakowań blaszanych

poz. 46 – Obsługa urządzeń do trawienia:

1. oczyszczacz chemiczny

2. operator urządzeń do wytrawiania i natłuszczania półwyrobów

3. wytrawiacz

Prace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowym.

poz. 67 – Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace są w wykazie:

1. piecowy nagrzewania wsadu

2. przygotowywacz materiałów wsadowych

3. robotnik porządkowy – sprzątacz produkcyjny

4. hartownik

5. operator pieców dyfuzyjnych (grzewczych)

poz. 69 – Tłoczenia gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu:

1. wytłaczarz gwoździ, artykułów śrubowych i nitów (na gorąco i na zimno)

2. operator automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu.

poz. 70 – Nabijanie na gorąco obręczy na beczki metalowe oraz gięcie prętów przy produkcji łańcuchów:

1. gięciarz prętów na gorąco i zimno

2. nabijacz obręczy na beczki

poz. 71 – Metalizowanie natryskowe:

1. metalizator natryskowy

poz. 72 – Malowanie minią:

1. malarz minią

2. malarz antykorozyjny

poz. 73 – Emaliowanie:

1. metalizator natryskowy

2. lakiernik – emaliarnik

3. powlekacz emalią

poz. 74 – Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi:

1. malarz – wykładzinowy masą bitumiczną

2. operator maszyn i urządzeń

poz. 76 – Prace w hartowniach, wytrawialniach, ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem:

1. galwanizer

2. wytrawiacz

3. polerownik

4. anodowacz

5. ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych

6. ocynkowacz

7. ocynowacz

8. kadmowacz

9. oksydowacz

10. operator urządzeń wytrawialni

11. hartownik

12. robotnik transportu

13. sprzątacz produkcyjny

poz. 77 – Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi:

1. powlekacz metalami kolorowymi na gorąco

2. powlekacz tworzywami sztucznymi

3. wytłaczacz powłok z metali nieżelaznych

4. pakowacz

5. powlekacz blach

6. operator ciągu powlekania wyrobów hutniczych

7. operator aparaturowy

8. powlekacz metalami kolorowymi na gorąco

9. fluidyzator

10. powlekacz chemicznymi warstwami ochronnymi

11. operator agregatu do powlekania metalami na gorąco

12. powlekacz izolacji kabli i przewodów

poz. 78 – Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz powlekanie mechaniczne:

1. szlifierz, krajacz metali tarczą ścierną

2. ostrzarz

3. polerowacz

4. blaksiarz

5. operator elektrodrążarek

6. docieracz maszynowy

7. ślusarz – wyrównywacz tarcz szlifierskich

poz. 79 – Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych:

1. kowal

2. kowal konstrukcji stalowych

3. operator linii profilowania

4. gięciarz maszynowy

5. obsługa kuźniarek

6. kowal resorowy

7. kowal ręczny

poz. 80 – Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór:

1. piaskowacz, śrutowacz

2. oczyszczacz mechaniczny

3. operator śrutownika

poz. 81 – Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych:

1. monter mechanik i hamownik – zatrudniony w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowych.

poz. 82 – Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern:

1. ślusarz

poz. 83 – Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych:

1. blacharz

2. lutowacz

3. ślusarz monter

4. napawacz ołowiem

poz. 84 – Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią:

1. operator

2. ślusarz remontowy

pos. 86 – Obsługa suwnic:

1. suwnicowy

poz. 89 – Prace przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych:

1. monter – elektromonter ogniw i baterii

2. przygotowywacz, nakładacz elektrolitu

3. zalewacz ogniw i baterii

poz. 90 – Prace wykonywane bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach:

1. monter kadłubów okrętowych

2. monter ślusarz wyposażenia okrętowego

3. spawacz

4. monter maszyn i urządzeń okrętowych

5. elektromonter okrętowy

6. monter okrętowych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

7. monter rurociągów okrętowych

8. kotlarz okrętowy

9. takielarz

10. cieśla okrętowy – stoczniowy

11. stolarz – monter stolarskiego wyposażenia okrętowego

12. malarz – konserwator okrętowy i wyrobów metalowych

13. dokowy

14. monter stolarskiego wyposażenia okrętowego.

Dział IV. W chemii

poz. 11 – Produkcja gazów technicznych i napełnienie butli gazami technicznymi:

1. aparatowy

2. maszynista stacji pomp i sprężarek

poz. 17 – Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskali:

1. aparatowy

2. zestawiacz mieszanek i roztworów

3. zestawiacz – przygotowacz mas żywicowych

4. operator urządzeń oddzielających

5. operator pomp i sprężarek

6. operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7. operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

8. wytłaczarkowy – tłoczarz tworzyw (w przemyśle)

9. stokażowy

10. operator pras (w przemyśle)

11. szlifierz tworzyw

12. modelarz tworzyw i żywic

13. formierz tworzyw i żywic

14. pakowacz

15. krajacz

16. robotnik pomocniczy

17. robotnik transportowy

poz. 18 – Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania:

1. aparatowy

2. zestawiacz mieszanek i roztworów

3. operator pomp i sprężarek

4. stokażowy

5. operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6. operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7. robotnik transportowy

poz. 19 – Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej oraz jej produktów:

1. operator urządzeń dozujących

2. robotnik transportowy,

3. robotnik magazynowy surowców i paliw

poz. 21 – Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów, produkcja sadzy:

1. operator urządzeń zgrzewających (w przemyśle)

2. operator urządzeń mechanicznych obróbki gumy i tworzyw sztucznych

3. wulkanizator gumy

poz. 22 – Produkcja włókien chemicznych półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej:

1. maszynista pergaminiarki

2. suszarniowy pergaminu sztucznego

3. nawijacz pergaminu sztucznego

4. smarownik maszyn pergaminowych

5. spalacz odpadów pergaminowych

6. oparator urządzenia do produkcji folii.

poz. 23 – Produkcja leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku:

1. aparatowy

2. laborant zatrudniony bezpośrednio przy produkcji leku

3. robotnik pomocniczy

4. robotnik magazynowy

5. magazynier surowców

poz. 24 – Produkcja środków higieniczno-sanitarno-ochronnych oraz półfabrykatów do ich wyrobu:

1. aparatowy

2. laborant zatrudniony bezpośrednio przy produkcji

3. robotnik pomocniczy

4. robotnik magazynowy

5. magazynier surowców

poz. 31 – Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu:

1. aparatowy

2. operator pomp i sprężarek

poz. 33 – Produkcja estrów alkoholi aldehydów ketonów eterów, tlenków organicznych i chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów hamulcowych i chłodniczych:

1. destalatorowy (produkcji furfurolu)

2. aparatowy (destalacji furfurolu i metanolu)

poz. 38 – Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych:

1. monter – układacz izolacji ciepłochronnych

poz. 39 – Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp.) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych:

1. czyściciel cystern i zbiorników (pojemników)

2. monter urządzeń paliwowych

3. operator urządzeń myjących – myjni tunelowych

4. ślusarz remontowy.

poz. 40 – Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych:

1. operator podnośnika

2. operator wózka

3. robotnik transportowy

4. robotnik magazynowy

5. sprzątacz magazynów

poz. 43 – Prace ratowników ratownictwa chemicznego:

1. ratownik (powołany zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego nr ew. 75 z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie organizacji awaryjnego ratownictwa chemicznego w zakładach podległych nadzorowi Ministra Przemysłu Chemicznego wraz z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniem M. P. Chem. nr ew. 100 z dnia 21 lipca 1970 r. w sprawie organizacji jednostek ratownictwa chemicznego dla likwidacji zagrożeń spowodowanych działaniem substancji toksycznych w wyniku awarii powstałych w przewozie środkami transportu lądowego

2. konserwator urządzeń i sprzętu ratowniczego skażonego chemikaliami

3. specjalista (starszy, główny) d/s ratownictwa chemicznego

4. starszy specjalista d/s ratownictwa

5. główny specjalista d/s ratownictwa chemicznego

poz. 44 – Produkcja chemicznych środków pomocniczych nie wymienionych w dziale IV, wytwarzanych z użyciem toksycznych surowców lub półproduktów:

1. aparatowy

2. zestawiacz mieszanek i roztworów

3. operator urządzeń rozdrabniających sortujących i granulujących

4. operator urządzeń dozujących formujących i pakujących

5. operator urządzeń chłodniczych

6. stokażowy

7. pakowacz

8. robotnik transportowy

Dział V. W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

poz. 1 – Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach:

1. palowniczy

2. betoniarz – zbrojarz (np. betoniarz melioracyjny)

3. murarz

4. cieśla (np. kopacz)

5. izolarz (np. monter izolacji)

6. monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych (np. monter urządzeń i instalacji wodociągowych kanalizacyjnych i gazowych)

7. monter instalacji technologicznych (np. monter rurociągów)

8. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach

poz. 2 – Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych:

1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych (np. monter urządzeń ślizgowych i monter osprzętu kominowego

2. murarz i pomocnik murarza (np. murarz kominów przemysłowych)

3. zbrojarz – betoniarz

4. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości

poz. 3 – Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych:

A) Maszyniści robót ziemnych

1. maszyniści koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

2. maszynista pogłębiarek, zgarniarek: jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

3. maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych

B) Maszyniści maszyn transportu pionowego

1. maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych

2. maszynista żurawi wieżowych

3. maszynista żurawi kolejowych

4. maszynista żurawi stałych i suwnic (montażowych)

C) Maszyniści maszyn drogowych

1. maszynista walców drogowych

2. maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych

3. maszyniści zespołów do rozcinania mas bitumicznych i mas betonowych

4. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

5. maszynista kafara

poz. 4 – Prace zbrojarskie i betoniarskie:

1. zbrojarz (pomocnik)

2. zbrojarz prefabrykatów

3. betoniarz (pomocnik)

4. zestawiacz surowców i mieszarek (np. operator – betoniarz)

5. operator betoniarki – betoniarz

poz. 5 – Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości:

1. monter (pomocnik) urządzeń i konstrukcji metalowych

2. monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych

3. cieśla

poz. 6 – Prace malarskie konstrukcji na wysokości:

1. malarz (np. malarz konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych)

poz. 7 – Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda–ląd:

1. betoniarz – zbrojarz

2. brukarz

3. cieśla – kopacz

4. kamieniarz budowlany

5. murarz

6. tamiarz

7. konserwator budowli i urządzeń wodnych

8. robotnik budowlany

poz. 8 – Prace cykliniarskie:

1. robotnik budowlany – cykliniarz

poz. 9 – Prace dekarskie:

1. dekarz – blacharz

2. robotnik budowlany

poz. 10 – Prace kamieniarskie:

1. kamieniarz budowlany – kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej

2. robotnik budowlany

3. brukarz

poz. 15 – Prace przy produkcji betonu kruszywowego:

1. zestawiacz surowców i mieszarek

2. betoniarz prefabrykacji

3. operator urządzeń formujących

4. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy fabrykacji betonu kruszywowego – smarownik form.

poz. 16 – Prace przy produkcji wapna:

1. młynowy surowców mineralnych

2. zestawiacz surowców i mieszanek

3. maszynista maszyn do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw

4. maszynista maszyn obróbczych

5. wypalacz

6. aparatowy

7. operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna

poz. 18 – Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń – (wypalanie kamienia wapiennego):

1. palacz (np. palacz na urządzeniach suszących, spalacz ługu i szlamu)

2. wypalacz – aparatowy wapniarni

3. prażalnik surowców chemicznych (szlamu pokaustyzacyjnego).

Dział VII. W przemyśle lekkim

poz. 4 – Prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych:

1. tkacz

poz. 11 – Prace przy garbowaniu i wykańczaniu skór:

1. garbarz oddziału mokrego

2. garbarz oddziału garbunkowego

3. garbarz wykańczalnik

4. przygotowywacz farb i apretur

5. sprzątacz pomieszczeń produkcyjnych

6. robotnik magazynowy

7. robotnik transportu wewnętrznego

Dział VIII. W transporcie i łączności

Transport

poz. 1 – Ciężkie prace za- i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie:

1. ładowacz

2. robotnik przeładunkowy

3. operator (pomocnik) maszyn urządzeń sprzętu przeładunkowego

poz. 2 – Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony specjalizowanych specjalistycznych (specjalnych) pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów:

1. kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym, powyżej; 3,5 tony

2. kierowca pojazdu członowego

3. kierowca ciągnika balastowego

4. kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących większej niż 15

5. kierowca karetki pogotowia ratunkowego

poz. 3 – Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych:

1. kierowca ciągnika kołowego

2. kierowca ciągnika gąsienicowego

3. kierowca pojazdu gąsienicowego

poz. 5 – Prace na statkach żeglugi śródlądowej (pracownicy zaliczeni do personelu pływającego z wyjątkiem zatrudnionych sezonowo):

1. marynarz

2. bosman

3. szyper

4. sternik

5. steromotorzysta-mechanik

6. kierownik maszyn i jego zastępca

7. kierownik statku i jego zastępca

8. kapitan szkoleniowy

9. mechanik szkoleniowy

10. personel techniczny pogłębiarek (bagromistrz dźwigowy elektryk prądowniczy)

11. operator kafarów (kafarzysta) na sprzęcie pływającym

poz. 7 – Prace na torach wodnych i łowiskach morskich:

1. sternik – mechanik łodzi motorowej

2. kierownik nadzoru wodnego

3. kierownik nadzoru zbiornika wodnego

4. kierownik nadzoru stopnia piętrzącego

5. nadzorca dróg wodnych, portów zimowisk, pochylni, stopni piętrzących, kęp wiklinowych

6. konserwator budowli i urządzeń wodnych

7. operator śluzy, jazu, zapory i pompowni

8. mechanik – konserwator urządzeń mechanicznych – śluzy jazu, zapory i pompowni

9. elektromonter – konserwator instalacji i urządzeń elektrycznych, śluzy, jazu, zapory i pompowni

poz. 13 – Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów:

1. dyżurny ruchu

2. nastawniczy (starszy)

3. zwrotniczy (starszy)

4. czyszciciel zwrotnic

5. manewrowy

6. ustawiacz (starszy)

7. maszynista (starszy, młodszy) pojazdu trakcyjnego (parowego, elektrycznego, spalinowego)

8. palacz kotłów przewoźnych (parowozu)

9. kierownik pociągu

10. konduktor

11. kierowca (pomocnik) lokomotywki spalinowej (wózka motorowego)

12. kierowca drezyny motorowej (ciągnika, wózka motorowego)

13. obrotniczy (przesuwnicowy)

14. dróżnik przejazdowy

15. toromistrz (starszy)

16. robotnik torowy

17. hamulcowy

Łączność

poz. 18 – Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów telegrafistów i teletypistów oraz radio operatorów kontroli emisji radiowej:

1. radiotelegrafista i radiotelefonista

2. telegrafista

3. teletypista

Dział IX. W gospodarce komunalnej

poz. 1 – Prace w kanałach ściekowych:

1. monter-konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz

2. maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

3. operator urządzeń oczyszczalni ścieków

4. hydraulik

5. neutralizator ścieków

6. konserwator urządzeń (obiektów) wodnych i kanalizacyjnych

7. operator samochodów specjalnych do czyszczenia wpustów i sieci kanalizacyjnej bezpośrednio uczestniczący w operacji oczyszczania.

poz. 2 – Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych:

1. asenizator

2. maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

3. monter-konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz

4. maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

5. operator i robotnik urządzeń oczyszczalni ścieków

6. konserwator urządzeń (obiektów) wodnych i kanalizacyjnych

7. maszynista pompowni stacji pomp wodociągowych

8. operator filtrów

9. robotnik filtrowy

10. aparatowy uzdatniania wody

11. robotnik obsługi poletek osadu i złóż filtracyjnych

poz. 3 – Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich:

1. operator urządzeń pneumatycznych

2. monter i konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnej

3. ładowacz nieczystości stałych j płynnych

4. robotnik wysypiska

5. robotnik zlewni nieczystości

6. robotnik kompostowni

poz. 4 – Prace asfalciarzy oraz przy gotowaniu asfaltu:

1. maszynista zespołu maszyn do produkcji mas asfaltowych

2. dozowacz składników mas asfaltowych

3. maszynista skrapiarek do nawierzchni asfaltowych

4. maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas asfaltowych

5. rozkładacz mas asfaltowych

6. maszynista remontów nawierzchni

7. gotowacz asfaltu lanego

poz. 5 – Prace bitumiarzy oraz przy produkcji asfaltobetonu

1. maszynista skrapiarek do nawierzchni bitumicznych

2. przygotowywacz bitumu

3. maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas bitumicznych

4. sterowniczy masy bitumicznej

5. maszynista walców drogowych

6. rozkładacz mas bitumicznych

7. maszynista zespołu maszyn do produkcji mas bitumicznych

8. dozowacz mas bitumicznych

poz. 6 – Prace brukarzy:

1. brukarz

2. konserwator nawierzchni betonowych i kamiennych

Dział XI. W przemyśle poligraficznym

poz. 1 – Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego:

1. składacz ręczny

2. składacz linotypowy

3. montażysta

4. stereotyper

poz. 2 – Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych:

1. programista fotoskładu przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego

poz. 3 – Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych:

1. preparator form offsetowych

2. retuszer offsetowy

3. kopista offsetowy

4. kopista chemigraficzny

5. kopista światłodrukowy

6. preparator światłodrukowy

7. trawiacz chemigraficzny

8. grawer chemigraficzny

9. preparator materiałów chemigraficznych

10. montażysta klisz chemigraficznych

11. montażysta offsetowy

12. montażysta wklęsłodrukowy

13. montażysta litograficzny

14. montażysta fotopoligraficzny

15. operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)

16. szlifierz płyt offsetowych

17. szlifierz litograficzny

18. pomocnik ogólnowydziałowy – kierowca wózka, sprzątacz

19. szlifierz – polerowacz form wklęsłodrukowych

20. szlifierz rakli wklęsłodrukowych

21. preparator form seriograficznych

22. preparator form wklęsłodrukowych w trawialni

23. preparator papieru pigmentowego

24. operator koszomatowy

25. operator w przygotowalni światłodrukowej

26. preparator trawionych wyrobów z tworzyw sztucznych

27. galwanizer form drukowych

28. galwanoplastyk

29. preparator form drukowych w galwanizerni

30. operator urządzeń suszących (w fotopoligrafii)

31. odbijacz w chemigrafii

32. rysownik litograficzny

33. fotochemik

poz. 4 – Drukowanie i uszlachetnianie druków:

1. maszynista maszyn typograficznych arkuszowych

2. maszynista maszyn specjalistycznych typograficznych

3. maszynista maszyn typograficznych zwojowych

4. maszynista maszyn wklęsłodrukowych

5. pomocnik przygotowalni form typograficznych

6. maszynista maszyn offsetowych

7. maszynista maszyn serigraficznych

8. maszynista maszyn drukujących

9. maszynista maszyn fleksograficznych

10. maszynista maszyn sztancujących

11. operator maszyn typograficznych arkuszowych

12. nakładacz na maszynach drukujących

13. odbieracz na maszynach drukujących

14. pomocnik ogólno-wydziałowy – kierowca wózka, sprzątacz

poz. 5 – Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach:

1. introligator przemysłowy

2. maszynista maszyn introligatorskich

3. operator maszyn do krojenia wzdłużnego

poz. 7 – Mielenie i przygotowanie barwników, farb proszkowych i drukowych zawierających ołów i kobalt:

1. farbiarz – kolorysta (lakiernik)

2. ucieracz farb graficznych

Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej.

poz. 3 – Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej (sekcja zwłok zwierzęcych) oraz laboratoryjne rozpoznanie chorób zakaźnych zaraźliwych:

1. lekarz weterynarii

2. preparator – technik weterynarii

3. pracownik fizyczny sali sekcyjnej (pomoc laboratoryjna, sprzątaczka).

poz. 4 – Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego (w zakładach pomocy doraźnej lecznictwa zwierząt):

1. lekarz weterynarii

2. technik weterynarii

3. sanitariusz weterynarii

4. pielęgniarz zwierząt

poz. 6 – Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych lub laboratoriów środowiskowych:

1. asystent

2. technik

3. laborant

4. przyuczony laborant

Dział XIV. Prace różne

poz. 1 – Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego:

1. maszynista kotłów-palacz

2. maszynista urządzeń nawęglania

3. palacz kotłów siłowni

4. palacz

5. maszynista turbiny

6. rusztowy

7. czadnicowy

8. przenośnikowy nawęglania

poz. 2 – Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych:

1. popielarz – oczyszczacz urządzeń energetycznych

2. żużlowy

3. oczyszczacz kotłów

4. ślusarz remontowy

poz. 3 – Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia:

1. nurek

2. młodszy nurek

3. starszy nurek

4. kesoniarz

poz. 4 – Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia:

1. kontroler jakości w produkcji odlewów (operator rentgena)

2. operator dyfraktometru rentgenowskiego

3. operator aspektrometru rentgenowskiego

4. operator i konserwator urządzeń izotopowych

5. operator generatorów indukcyjnych wysokiej częstotliwości

6. operator rentgena

7. operator źródeł promieniowania jonizującego

8. laborant i inni pracownicy zatrudnieni w laboratoriach wyposażonych w aparaturę izotopową i rentgenowską

poz. 5 – Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia – w kartografii montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

1. rysownik kartograficzny

2. kartograf rysownik

3. fotograf reprodukcji kartograficznej

poz. 6 – Prace ekip dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych:

1. dezynfektor, dezynsektor, deratyzator

2. brygadzista ekipy dezynfekcyjnej, dezynsekcyjnej i deratyzacyjnej

3. mechanik ekipy dezynfekcyjnej, dezynsekcyjnej i deratyzacyjnej

4. magazynier środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

5. kierowca samochodu przewożącego ekipy i chemiczne preparaty dezynfekcyjne, dezynsekcyjno-deratyzacyjne

poz. 8 – Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych:

1. praczka

2. operator urządzeń pralniczych

poz. 9 – Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek:

1. maszynista sprężarek

2. maszynista pomp

3. maszynista turbozespołów i kompresorów

4. maszynista hydrocyklonów

5. maszynista chłodniczy

poz. 10 – Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozowniach i żeliwiaków:

1. murarz

2. robotnik budowlany

3. murarz pieców i urządzeń odlewniczych

4. murarz pieców i urządzeń przemysłowych

5. murarz kominów przemysłowych

6. murarz kotlarz

7. cieśla przy remontach pieców i agregatów (hutniczych i chemicznych)

poz. 11 – Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C:

1. suszarniowy

2. suszarniowy zielonek i pakowacz suszu

3. suszarniowy słodu

4. prażacz słodu

5. słodownik i robotnik pomocniczy słodowni

6. suszarniowy i układacz makaronu, tłoczniowy i operator linii makaronu

7. wyłuszczarz nasion

8. suszarniowy drożdży

9. aparatowy agregatów do zagęszczania i suszenia krwi

10. aparatowy przerobu masy kolagenowej

poz. 12 – Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym:

1. spawacz

2. spawacz elektryczno-gazowy

3. przepalacz gazowo-plazmowy i gazowy

4. zgrzewacz

5. operator automatu do spawania kształtowników

6. operator urządzenia wielopalnikowego do cięcia tlenowego

7. wypalacz elektroiskrowy rowków

8. wycinacz

9. drążacz

10. przepalacz złomu palnikiem

11. wypalacz wad powierzchniowych

poz. 13 – Prace w akumulatorniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych:

1. elektromechanik akumulatorowy

2. monter akumulatorowy

3. monter mechanik

4. elektromonter akumulatorów i baterii

5. ładowacz akumulatorów kwasowych

6. konserwator akumulatorowy

poz. 14 – Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych:

1. mechanik

2. ślusarz – monter przy próbach aparatury paliwowej silników spalinowych

poz. 16 – Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych:

1. monter – mechanik*)

2. diagnosta samochodowy*)

*) prace wykonywane wyłącznie w kanałach

poz. 17 – Lakierowanie ręczne lub natryskowe – nie zhermetyzowane:

1. operator agregatów do mycia przedmiotów przeznaczonych do lakierowania przy użyciu chemicznych środków toksycznych

2. operator ciągu lakierniczego i nadruku

3. lakiernik

4. lakiernik natryskowy

5. malarz farbami zawierającymi substancje toksyczne

6. mieszacz farb i lakierów

7. zestawiacz farb i lakierów

8. szlifierz wyrobów lakierowanych

9. polerowacz powłok lakierniczych

10. wypalacz powłok lakierniczych

11. konserwator urządzeń lakierniczych

12. pracownik transportu wewnętrznego w lakierni

poz. 18 – Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych:

1. krajacz na nożycach młoteczkowych

2. obsługa młota pneumatycznego

3. sprężarkowy

4. dłutowacz z urządzeniem pneumatycznym

5. operator urządzeń lub narzędzi udarowych

6. nitowacz młotkami pneumatycznymi

7. szlifierz szlifierkami pneumatycznymi

8. betoniarz obsługujący wibratory wgłębne, powierzchniowe lub przyczepne

poz. 19 – Prace przy szlifowaniu wyrobów ze szkła:

1. szlifierz szkła

2. polerowacz szkła

poz. 20 – Prace przy produkcji drobnych wyrobów szkła:

1. polerowacz szkła (lustrzarz)

poz. 23 – Prace funkcjonariuszy pożarnictwa

1. funkcjonariusz pożarnictwa

poz. 24 – Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1. stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i w pełnym wymiarze bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie

poz. 25 – Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1. Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i w pełnym wymiarze bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK PRACY]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16
Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 31 marca 1986 r.
(NK144–16/88)

WYKAZ STANOWISK PRACY

na których wykonywane są w zakładach budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalistycznego stosujących Układ Zbiorowy dla Budownictwa oraz w zakładach produkcji betonu kruszywowego i elementów budowlanych z płyt dymnicowych stosujących Układ Zbiorowy Pracy w Przemyśle Materiałów Budowlanych – prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniające do wzrostu emerytury, wymienione w dziale III wykazu C stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 43).

Część I. Stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym robotników budowlanych (wydanie z 1981 r. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych) wyszczególnione zgodnie z wykazem prac wymienionych w dziale III wykazu C, stanowiącego załącznik powołanego na wstępie rozporządzenia.

poz. 1 – Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach:

*)

1. palowniczy (38)

2. betoniarz – zbrojarz (49)

3. murarz (36)

4. cieśla (4)

5. izolarz (10)

6. monter instalacji sanitarnych i grzewczych (22)

7. monter instalacji technologicznych (23)

8. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach (40)

 

*) Numeracja pozycji podanych w nawiasie przyjęta z taryfikatora kwalifikacyjnego pracowników na stanowiskach robotniczych w budownictwie.

poz. 2 – Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych:

1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych (24)

2. murarz (36)

3. cieśla (4)

4. zbrojarz – betoniarz (49)

5. elektromonter instalacji linii i urządzeń elektroenergetycznych (7)

6. ślusarz wykonujący prace na wysokości (45)

7. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości (40)

poz. 3. – Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych:

A. Maszyniści robót ziemnych:

1. maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

2. maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

3. maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych (15)

B. Maszyniści maszyn transportu pionowego:

1. maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych (16)

2. maszynista żurawi wieżowych (16)

3. maszynista żurawi kolejowych (16)

4. maszynista żurawi stałych (16)

5. maszynista suwnic (16)

C. Maszyniści maszyn drogowych:

1. maszynista walców drogowych (18)

2. maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych (18)

3. maszynista zespołów do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych (18)

4. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (18)

D. Maszyniści maszyn różnych:

1. maszynista kafara (20)

poz. 4 – Prace zbrojarskie i betoniarskie:

1. zbrojarz (49)

2. zbrojarz prefabrykatów (49)

3. betoniarz (49)

4. zestawiacz surowców i mieszanek (59)

5. operator betoniarki – betoniarz (37)

poz. 5 – Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości:

1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych na wysokości (24)

2. monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych na wysokości (26)

3. cieśla wykonujący pracę na wysokości (4)

poz. 6 – Prace malarskie konstrukcji na wysokości:

1. malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych (14)

poz. 7 – Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży, falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda-ląd:

1. palowniczy (38)

2. kesoniarz (12)

3. cieśla (4)

4. betoniarz-zbrojarz (49)

5. łamarz (11)

6. robotnik budowlany (40)

7. murarz (36)

8. izolarz (10)

9. monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych (22)

10. monter instalacji technologicznych (23)

poz. 8 – Prace cykliniarskie:

1. robotnik budowlany – cykliniarz (40)

poz. 9 – Prace dekarskie:

1. blacharz-dekarz (2)

2. robotnik budowlany (40)

poz. 10 – Prace kamieniarskie:

1. kamieniarz budowlany – kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej (11)

2. robotnik budowlany (40)

3. brukarz (3)

poz. 11 – Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych – w parowozach i żeliwiaków:

1. murarz pieców przemysłowych (36)

2. monter pieców przemysłowych (23, 24, 36)

3. murarz kotłów przemysłowych (36)

4. monter kotłów przemysłowych (27)

5. cieśla przy remoncie pieców przemysłowych (4)

por. 12 – Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych:

1. szlifierz konstrukcji stalowych – szlifierkami pneumatycznymi (58)

2. operator młota pneumatycznego (20)

3. operator zagęszczarki wibracyjnej (18, 19)

poz. 13 – Bieżąca konserwacja agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1. stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie

Część II. Stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników przemysłu materiałów budowlanych (wydanie z 1969 r. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych) wyszczególnione zgodnie z wykazem prac wymienionych w dziale III wykazu C, stanowiącego załącznik powołanego na wstępie rozporządzenia.

poz. 1 – Prace przy produkcji betonu kruszywowego:

1. zestawiacz surowców i mieszanek (II, 1, 7, 23)

2. betoniarz prefabrykacji (II, 1, 3)

3. operator urządzeń formujących (II, 1, 2, 9, 10, 11, 13–15, 16)

4. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego – smarownik form (I, III, 85 i II, I, 5, 8, 19–21, 23)

poz. 2 – Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych:

1. zestawiacz surowców i mieszanek (I, II, 63, II, 1, 7, 23)

2. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63, II, 1, 7, 15)

3. maszynista maszyn obróbczych (II, 1, 10, 13, 15)

4. hartowacz (II, 1, 8)

5. operator sprzętu mechanicznego (II, 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16)

6. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji elementów budowlanych z pyłów dymnicowych – smarownik form do betonu (II, III, 85, II, 1, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23)

poz. 3 – Prace przy produkcji wapna:

1. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63, II, IX, 5, 6)

2. zestawiacz surowców i mieszanek (II, IX, 6)

3. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (II, IX, 3, 4, 7–10)

4. maszynista maszyn obróbczych (II, IX, 9–15)

5. wypalacz (II, IX, 11–15)

6. aparatowy (II, IX, 4)

7. operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych (II, IX, 4–6, 10)

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna (I, III, 85, II, IX, 1)

poz. 4 – Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń:

1. palacz (I, II, 71, II, IX, 21)

2. wypalacz (I, II, 71, II, IX, 23, 24)

poz. 5 – Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewacza, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C:

Prace przy obsłudze suszarń, jeżeli temperatura na stanowiskach obsługi przekracza 35°C:

1. suszarniowy (I, II, 74)

2. robotnik załadunkowy w suszarni (I, II, 73)

poz. 6 – Bieżąca konserwacja agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1. stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie.

Część III. Majster, mistrz, brygadzista

poz. 1 – stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część IV. Kierownik zmiany

poz. 1 – Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część V. Kierownik wydziału (oddziału) produkcyjnego w przedsiębiorstwach (zakładach) przemysłowych.

poz. 1 – stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część VI. Kierownik wielkiej budowy, zespołu budów, grupy robót, dużego zakładu produkcyjnego, kierownik budowy, robót, obiektu, bazy sprzętu, transportu, zakładu produkcyjnego, kierownik warsztatu.

poz. 1 – Stanowiska pracy na budowach, zakładach produkcyjnych, bazach sprzętu, transportu i warsztatach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.

Część VII. Kontroler jakości

poz. 1 – Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Cześć VIII. Inżynier lub technik zatrudniony na bazie lub bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracy na którym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym wymagane jest posiadanie kwalifikacji inżyniera lub technika.

poz. 1 – Stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA