| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy wspieranie Ministra w zakresie podejmowania działań na rzecz wykorzystania rowerów jako środka transportu, a w szczególności:

1) inicjowanie, podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu wykorzystanie rowerów jako środka transportu;

2) inicjowanie prac w zakresie przygotowywania projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych dotyczących ruchu rowerowego;

3) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;

4) podejmowanie działań w zakresie promowania wykorzystania rowerów jako środka transportu;

5) przygotowywanie materiałów dotyczących ruchu rowerowego dla potrzeb Ministra, mediów oraz w celu zamieszczania na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

6) reprezentowanie Ministra na spotkaniach i konferencjach dotyczących zagadnień ruchu rowerowego;

7) współpraca z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowania badań naukowych oraz kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie ruchu rowerowego.

§ 3.

1. Przy wypełnianiu powierzonych zadań Pełnomocnik może współpracować z innymi jednostkami administracji publicznej, a także z jednostkami spoza administracji publicznej, w szczególności z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi.

2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa do współdziałania z Pełnomocnikiem w zakresie zadań, o których mowa w § 2.

§ 4.

W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 5.

1. Obsługę organizacyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są ze środków pozostających w dyspozycji Biura Ministra.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »