| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 35
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 05 listopada 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 8 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne” (Dz. Urz. MTBiGM poz. 20), w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie Jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje osoba wyznaczona na piśmie, przez Przewodniczącego Zespołu albo Zastępcę Przewodniczącego.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Pracami podzespołów lub grup roboczych kierują wybrani, przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego, Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych.

1b. Decyzję o zwołaniu posiedzenia Zespołu podejmuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego, po uzgodnieniu z Przewodniczącymi lub Zastępcami Przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych.

1c. Decyzję o zwołaniu posiedzeń poszczególnych podzespołów lub grup roboczych podejmują Przewodniczący albo Zastępcy Przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Zespołu lub Zastępcą Przewodniczącego.”;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Posiedzenia Zespołu i podzespołów lub grup roboczych, utworzonych w ramach Zespołu, odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »