REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 19

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYKAZ
jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

LP.

Nazwa Beneficjenta

Kwota przyznanej dotacji celowej w zł

1.

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA

13 500,00

2.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

33 500,00

3.

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

470 300,00

4.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

173 000,00

5.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

250 576,00

6.

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael

20 000,00

7.

Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach

10 000,00

8.

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS

19 000,00

9.

Dom Kultury Litewskiej

56 000,00

10.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach

42 000,00

11.

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

92 840,00

12.

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

40 000,00

13.

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

5 000,00

14.

Fundacja Integracji Społecznej – Prom

39 000,00

15.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

121 250,00

16.

Fundacja Miasto

17 000,00

17.

Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego

3 000,00

18.

Fundacja MUZYKA CERKIEWNA

23 000,00

19.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

10 000,00

20.

Fundacja Ormiańska KZKO

53 800,00

21.

Fundacja PRO ARTE 2002

39 600,00

22.

Fundacja SHALOM

149 200,00

23.

Fundacja VILLA SOKRATES

34 500,00

24.

Gmina Chrząstowice

29 520,00

25.

Gmina Dobrodzień

307,50

26.

Gmina Krzanowice

12 484,00

27.

Gmina Łubniany

48 037,81

28.

Gmina Prószków

39 692,10

29.

Gmina Reńska Wieś

67 145,70

30.

Gmina Somonino

146 684,52

31.

Gmina Szemud

75 191,44

32.

Gmina Uście Gorlickie

23 486,22

 

33.

Gmina Wyznaniowa Żydowska

20 000,00

34.

Gminne Centrum Kultury w Gródku

76 400,00

35.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

14 000,00

36.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

23 900,00

37.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

24 940,00

38.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

40 000,00

39.

Grodzki Dom Kultury

115 600,00

40.

Instytut Kaszubski

29 900,00

41.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

20 000,00

42.

Kaszëbskô Jednota

16 000,00

43.

Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

35 000,00

44.

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

54 500,00

45.

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA

168 000,00

46.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

98 800,00

47.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie

19 000,00

48.

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

7 000,00

49.

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

47 300,00

50.

Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ

9 460,00

51.

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile

12 800,00

52.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

37 600,00

53.

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

34 800,00

54.

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

7 800,00

55.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

30 000,00

56.

Pogotowie Kulturalno Społeczne

90 000,00

57.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

7 500,00

58.

Rada Programowa Tygodnika NIWA

532 000,00

59.

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS

39 200,00

60.

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”

20 000,00

61.

Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS

15 000,00

62.

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

18 500,00

63.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

165 500,00

64.

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce CZEREMOSZ

5 000,00

65.

STOWARZYSZENIE KULTURALNE „TERRA INCOGNITA”

7 000,00

66.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

399 100,00

67.

Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu

23 600,00

68.

Stowarzyszenie Łemków

198 000,00

69.

Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie

20 000,00

70.

Stowarzyszenie MIDRASZ

165 000,00

71.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej

239 000,00

72.

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim

18 000,00

73.

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

128 354,00

74.

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

90 800,00

75.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA

29 000,00

 

76.

Stowarzyszenie Pogranicza

4 000,00

77.

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA”

17 000,00

78.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

58 100,00

79.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

748 000,00

80.

Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM

107 130,00

81.

Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach

269 424,00

82.

Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska

17 000,00

83.

Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA

347 900,00

84.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

2 100,00

85.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

49 500,00

86.

Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży

37 000,00

87.

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA

85 000,00

88.

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „OJCZYZNA” w Kwidzynie

12 000,00

89.

Towarzystwo Kultury Białoruskiej

152 050,00

90.

Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

31 000,00

91.

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

71 000,00

92.

Towarzystwo Słowaków w Polsce

433 100,00

93.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach

10 080,00

94.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

8 775,00

95.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

287 389,25

96.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

266 200,00

97.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

666 000,00

98.

Towarzystwo Ukraińskie

129 000,00

99.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

65 000,00

100.

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

221 200,00

101.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

457 300,00

102.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie

7 000,00

103.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

20 200,00

104.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

20 000,00

105.

Związek Karaimów Polskich

43 150,00

106.

Związek Młodzieży Białoruskiej

76 000,00

107.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej

67 000,00

108.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

847 060,00

109.

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach

138 500,00

110.

Związek Romów Polskich

516 000,00

111.

Związek Romów Polskich – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

48 000,00

112.

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

51 700,00

113.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

58 400,00

114.

Związek Ukraińców Podlasia

349 000,00

115.

Związek Ukraińców w Polsce

1 170 500,00

 

116.

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT

25 000,00

117.

AGEMA Ewa Zaborowska

62 000,00

118.

Best Complex Beata Staniszewska

420 000,00

119.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

710 000,00

120.

Centrum Edukacji i Warunków Współpracy

189 850,68

121.

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

1 109 545,00

122.

Emic Lab, A.M. Chodynicka, J. Więckowska – s.c.

144 411,34

123.

Fundacja Integracji Społecznej PROM

873 080,00

124.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie/Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

95 704,92

125.

Gmina Wrocław

280 000,00

126.

Gmina Zawiercie /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

562 082,31

127.

Instalterm Nowoczesne Systemy Grzewcze Jarosław Dziwiński

174 912,00

128.

Miasto Jasło

276 812,17

129.

Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

229 183,53

130.

Miasto Zabrze/ Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

70 315,00

131.

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

750 000,00

132.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku

282 147,85

133.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

87 922,00

134.

Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o.o.

720 500,00

135.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie”

400 933,94

136.

Polskie Towarzystwo Dysleksji – Oddział Terenowy 49

4 465 286,31

137.

Powiat Kłodzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

201 769,00

138.

Powiat Nowosądecki/Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

585 684,07

139.

Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt” (Pomocna Dłoń)

456 955,00

140.

Stowarzyszenie „Godność i Praca” Klub Integracji Społecznej

70 579,68

141.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „RAZEM”

122 600,00

142.

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce”

350 275,00

143.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie „Równe Szanse”

187 738,24

144.

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

102 486,20

145.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

170 000,00

146.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

460 328,21

147.

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

500 000,00

148.

Związek Romów Polskich

2 333 709,80

149.

Żarska Spółdzielnia Socjalna

108 742,00

 

 

RAZEM

30 857 281,79

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
  • Data wejścia w życie: 2013-07-08
  • Data obowiązywania: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA