| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 16 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 15 oraz z 2015 r. poz. 5, 14 i 29), w § 24 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 6;

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) współpraca międzynarodowa w zakresie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w odniesieniu do działań związanych z koordynacją i monitorowaniem wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Jednolitego Rynku Cyfrowego;”;

3) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie społeczeństwa informacyjnego i rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;”;

4) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) prowadzenie prac dotyczących kreowania polityki państwa w zakresie systemu ochrony danych osobowych oraz w zakresie zarządzania Internetem;”;

5) dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

„19) realizacja zadań w zakresie 3. osi priorytetowej POPC, w tym współpraca, w ramach merytorycznej właściwości Departamentu, z Departamentem Koordynacji Funduszy Europejskich;

20) współpraca z Departamentem Koordynacji Funduszy Europejskich w ramach realizacji zadań w zakresie 2. osi priorytetowej POPC.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Andrzej Halicki

MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »