REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 65

DECYZJA NR 29
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 21 października 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 5, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 38 i 39 otrzymują brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

38.

Warto być przyzwoitym

1

listopad

39.

50. rocznica orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich

1

październik

 2) po Lp. 40 dodaje się Lp. 41 w brzmieniu:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

41.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

1

listopad

 3) informacja zamieszczona przed objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Razem: 37 tematów, 65 znaczków pocztowych, w tym: 53 znaczki samodzielne, 8 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2015 r. poz. 2, 12, 27, 47, 54 i 61.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-22
  • Data wejścia w życie: 2015-10-22
  • Data obowiązywania: 2015-10-22
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA