REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 69

DECYZJA NR 30
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 30 października 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) po Lp. 29 dodaje się Lp. 30–32 w brzmieniu:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

30.

50. rocznica pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce

1

styczeń

31.

100 lat Legii Warszawa

11)

kwiecień

32.

XXI Walny Zjazd Delegatów PZF w Iławie

1

wrzesień

 

2) informacja zamieszczona przed objaśnieniami do „Planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.” otrzymuje brzmienie:

„Razem: 32 tematy, 75 znaczków pocztowych, w tym: 69 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
  • Data wejścia w życie: 2015-10-31
  • Data obowiązywania: 2015-10-31
  • Dokument traci ważność: 2016-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA