REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 1

DECYZJA NR 1
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia składu Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 Statutu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wprowadzonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 1174) zarządzam co następuje:

§ 1.

W skład Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Kierownictwem” wchodzą:

1) Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Jerzy Kuliński;

2) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Roman Jaworski;

3) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Radosław Fienko;

4) Dyrektor Departamentu Organizacji i Procedur – Andrzej Jastrzębski;

5) Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa – Bogusława Rutkowska;

6) Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku – Izabela Szadura;

7) Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku – Katarzyna Wiech;

8) Główny Księgowy – Jadwiga Książek;

9) Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji Inspekcji – Katarzyna Pirowska;

10) Naczelnik Wydziału Kadr i Rozwoju Zawodowego – Wioletta Świerczyńska;

11) Naczelnik Wydziału Informatyzacji Inspekcji – Sławomir Hebda;

12) Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Andrzej Miłoszewski.

§ 2.

1. Kierownictwo jest organem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2. Pracami Kierownictwa kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a w razie jego nieobecności Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 3.

Posiedzenia Kierownictwa zwołuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska raz na trzy tygodnie – w poniedziałki, a w przypadkach powodowanych ważnymi przyczynami w indywidualnie określonym terminie.

§ 4.

W posiedzeniach Kierownictwa, oprócz jego stałych uczestników, wymienionych w § 1, mogą brać udział inne osoby, zapraszane do poszczególnych tematów, wynikających z porządku obrad Kierownictwa.

§ 5.

Z przebiegu posiedzenia Kierownictwa sporządza się ustalenia zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Kierownictwa zapewnia Departament Organizacji i Procedur.

§ 7.

Uchyla się decyzję nr 13/2011 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

§ 8.

Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-25
  • Data wejścia w życie: 2015-02-20
  • Data obowiązywania: 2015-02-20
  • Dokument traci ważność: 2015-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA