REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 2

DECYZJA NR 13
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia składu Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 Statutu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 1174, z późn. zm.), ustalam, co następuje:

§ 1.

W skład Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Kierownictwem” wchodzą:

1) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

2) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

3) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

4) Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa;

5) Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku;

6) Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku;

7) Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji.

§ 2.

1. Kierownictwo jest organem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2. Pracami Kierownictwa kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a w razie jego nieobecności Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 3.

Posiedzenia Kierownictwa zwołuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

§ 4.

W posiedzeniach Kierownictwa, oprócz jego stałych uczestników, wymienionych w § 1, mogą brać udział inne osoby, zapraszane do omawiania poszczególnych tematów, wynikających z porządku obrad Kierownictwa.

§ 5.

1. Z przebiegu posiedzenia Kierownictwa sporządza się ustalenia, zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Kierownictwa zapewnia Departament Strategii i Komunikacji.

§ 6.

Traci moc decyzja nr 27/2015 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia składu Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

§ 7.

Decyzja obowiązuje z dniem podpisania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-22
  • Data wejścia w życie: 2016-06-01
  • Data obowiązywania: 2016-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA