reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 19 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 39 i 53) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacja zadań Ministra w zakresie nadzorowania zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także zobowiązań wynikających z przepisów prawa związanych z wykonywaniem tych koncesji;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) monitorowanie zobowiązań wynikających z zawartych przez Ministra umów o ustanowieniu użytkowania górniczego w zakresie dotyczącym węglowodorów;”,

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

„2a) prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami położonymi w granicach terenów górniczych w zakresie właściwości Ministra;

2b) prowadzenie spraw dotyczących opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także spraw dotyczących opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, w zakresie właściwości Ministra;

2c) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i eksploatacją systemu „Geoinfonet”;”;

2) w § 16:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kontrola zgodności z prawem i koordynowanie kontroli w zakresie zgodności z polityką Rządu aktów prawa miejscowego;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) kontrola zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;”.

§ 2.

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Departamentu Nadzoru Geologicznego opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama