reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu OSR zaopiniowane przez Zespół akceptuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska nadzorujący komórkę organizacyjną merytorycznie właściwą dla danego projektu OSR.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Przewodniczącego Zespołu i członka Kierownictwa Ministerstwa Środowiska nadzorującego komórkę organizacyjną merytorycznie właściwą dla danego projektu OSR zaopiniowane przez Zespół akceptuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska zastępujący Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

4. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust 3, OSR zaopiniowane przez Zespół akceptuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska zastępujący członka Kierownictwa Ministerstwa Środowiska nadzorującego komórkę organizacyjną merytorycznie właściwą dla danego projektu OSR, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.”;

2) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) doradzanie właściwym komórkom w zakresie metodyki opracowywania OSR; przy czym członkowie Zespołu zatrudnieni w Departamencie Strategii i Komunikacji doradzają wszystkim właściwym komórkom, zaś członkowie Zespołu zatrudnieni w innych komórkach – komórkom, w których są zatrudnieni.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama