reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Programu „Bezpieczna+” w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska

Na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw realizacji Programu „Bezpieczna+” w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest ocena wniosków dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska, o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+D.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Katarzyna Karpińska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska;

2) pozostali członkowie Zespołu:

a) Małgorzata Kacprzycka-Skrocka – Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

b) Sylwia Wojewoda – Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

c) Aneta Pawłowska – Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

d) Paulina Chałko – Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

§ 4.

Osoby wchodzące w skład Zespołu są przedstawicielami Ministra Środowiska jako organu prowadzącego szkoły.

§ 5.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

§ 6.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go osoba przez niego wskazana spośród pozostałych członków Zespołu.

§ 7.

Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 8.

Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, o którym mowa w § 2, w roku szkolnym 2017/2018.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama