| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 282 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815), w dniu 28 listopada 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Umowę wielostronną M 282, dotyczącą przewozu UN 1361 WĘGIEL, grupa pakowania III oraz UN 3088 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY, ORGANICZNY, I.N.O., grupa pakowania III.

Umowa wielostronna M 282 weszła w życie z dniem 19 grudnia 2014 r. po przystąpieniu do niej Republiki Federalnej Niemiec.

Tekst Umowy wielostronnej M 282 określa załącznik do obwieszczenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [UMOWA WIELOSTRONNA M282 ZAWARTA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZDZIAŁU 1.5.1 ZAŁĄCZNIKA A DO ADR, DOTYCZĄCA PRZEWOZU UN 1361 WĘGIEL, GRUPA PAKOWANIA III ORAZ UN 3088 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY, ORGANICZNY, I.N.O., GRUPA PAKOWANIA III]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 23 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. MIR poz. 5)

UMOWA WIELOSTRONNA M282
ZAWARTA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZDZIAŁU 1.5.1 ZAŁĄCZNIKA A DO ADR, DOTYCZĄCA PRZEWOZU UN 1361 WĘGIEL, GRUPA PAKOWANIA III ORAZ UN 3088 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY, ORGANICZNY, I.N.O., GRUPA PAKOWANIA III

(1) W odstępstwie od przepisów rozdziału 3.2.1, Tabeli A, przewóz węgla kamiennego, koksu i antracytu, spełniających kryteria klasyfikacyjne dla klasy 4.2, grupy pakowania III, nie podlega przepisom ADR.

(2) Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 roku w odniesieniu do przewozu wykonywanego na terytoriach Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przed tą datą przez któregokolwiek z jej sygnatariuszy, niniejsza umowa obowiązuje do wskazanej powyżej daty wyłącznie w odniesieniu do przewozu wykonywanego na terytoriach tych Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy, które jej nie wypowiedziały.

Warszawa, 28 listopada 2014 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury i Rozwoju

MULTILATERAL AGREEMENT M282
IN ACCORDANCE WITH SECTION 1.5.1 OF ANNEX A OF ADR, CONCERNING CARRIAGE OF UN 1361 CARBON, PACKING GROUP III AND UN 3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. PACKING GROUP III

(1) By derogation from the provisions of ADR, section 3.2.1, Table A, carriage of hard coal, coke and anthracite, meeting the classification criteria of Class 4.2, packing group III is not subject to ADR provisions.

(2) This agreement shall be valid until 30 June 2019 for the carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement which have not revoked it.

Done in Warsaw on November 28, 2014

The competent authority for ADR of the Republic of Poland

Minister of Infrastructure and Development

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »