REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 56

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 poz. 1484) i art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969, s. 8, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 26) ogłasza się decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr DTK.II.4604.4.AG.2015.10 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie złożonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosków o normalizację rachunkowości w zakresie określenia szacunkowej oraz końcowej kwoty rekompensaty, w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., obciążeń finansowych wynikających z obowiązku utrzymania Straży Ochrony Kolei, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [DECYZJA]

Załącznik do komunikatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 56)

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1
do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Nr DTK.II.4604.4.2015.AG.10
z dnia 23 wrze
śnia 2015 r.

Metoda obliczenia szacunkowej wielkości rekompensaty kosztów związanych z obowiązkiem trzymywania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. funkcjonowania Straży Ochrony Kolei, w zakresie wydatków poniesionych przez tę spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji określonej w Załączniku I Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969, s. 8, z późn. zm.)

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Nr DTK.IL4604.4.2015.AG.10
z dnia 23 września 2015 r.

Określenie końcowej kwoty rekompensaty kosztów związanych z obowiązkiem utrzymywania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. funkcjonowania Straży Ochrony Kolei, w zakresie wydatków poniesionych przez tę spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji określonej w Załączniku I Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969, s. 8, z późn. zm.)

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-16
  • Data wejścia w życie: 2015-11-16
  • Data obowiązywania: 2015-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA