REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 2

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r.

Tekst pierwotny

§ 1.

 Ogłasza się:

1) wykaz numerów rachunków bankowych:

a) urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1810 i 1948), zwanej dalej „ustawą”, oraz urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,

b) urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia,

c) urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

2) symbole formularza/tytułu płatności powiązane z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych, stanowiące załącznik nr 4 do obwieszczenia.

§ 2.

 Użyte w załącznikach nr 1–4 do obwieszczenia skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

d. – rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT

podatek dochodowy od osób prawnych,

VAT

podatek od towarów i usług,

VOES

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),

VIU-D/VIN-D(MOSS)

podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji,

PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych,

PIT-STD

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),

KP PCC SD

zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,

in.d.

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

MANDATY

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa,

MAN-JNG

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa.

 

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załącznik 1. [WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 9B USTAWY O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH ORAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 29 grudnia 2016 r. (poz. 2)

Załącznik nr 1

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 9B USTAWY O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH ORAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 9B USTAWY O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE PODATNIKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 9B USTAWY O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRYCH NACZELNICY NIE WYKONUJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [SYMBOLE FORMULARZA/TYTUŁU PŁATNOŚCI]

Załącznik nr 4

SYMBOLE FORMULARZA/TYTUŁU PŁATNOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-02
  • Data wejścia w życie: 2017-01-02
  • Data obowiązywania: 2017-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA