REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 39) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczącym Rady jest członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadań przez Departament Informatyzacji.”;

3) uchyla się ust. 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-13
  • Data wejścia w życie: 2017-01-12
  • Data obowiązywania: 2017-01-12
  • Dokument traci ważność: 2017-05-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA