REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 88

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Inwestycji Kolejowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Inwestycji Kolejowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Grupy Wysokiego Szczebla do spraw Inwestycji Kolejowych”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Grupę Wysokiego Szczebla do spraw Inwestycji Kolejowych, zwaną dalej „Grupą”.”;

3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) monitorowanie postępu realizacji inwestycji kolejowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Koszty związane z działalnością Grupy są finansowane ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
  • Data wejścia w życie: 2017-05-10
  • Data obowiązywania: 2017-05-10
  • Dokument traci ważność: 2023-07-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA