REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 115

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Otwartości Danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Otwartości Danych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy wdrażanie Programu otwierania danych publicznych ustanowionego uchwałą nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r., zwanego dalej „Programem”, w szczególności:

1) poszukiwanie danych do udostępnienia na portalu danepubliczne.gov.pl, nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) informowanie Ministerstwa Cyfryzacji o planowanych do udostepnienia w danym kwartale danych na portalu danepubliczne.gov.pl;

3) dokonywanie oceny danych będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, zwanych dalej „komórkami resortu finansów”, pod względem jakości i użyteczności do ponownego wykorzystywania;

4) współpraca z administratorem portalu danepubliczne.gov.pl przy nadawaniu uprawnień do portalu oraz rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem;

5) informowanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, koordynatora Programu, o rezultatach wdrażania Programu.

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik koordynuje działania komórek resortu finansów.

§ 3.

Komórki resortu finansów, w zakresie swojej właściwości, są zobowiązane do udzielania Pełnomocnikowi pomocy merytorycznej i organizacyjno-technicznej w sprawach związanych z realizacją Programu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-12
  • Data wejścia w życie: 2017-06-08
  • Data obowiązywania: 2017-06-08
  • Dokument traci ważność: 2018-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA