REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 226

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 15 Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. MR poz. 23, Dz. Urz. MRiF poz. 17 oraz Dz. Urz. MRiF z 2017 poz. 87) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Pani Beata Gorajek - Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju - członek zależny;".

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475 i 1529.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-14
  • Data wejścia w życie: 2017-11-15
  • Data obowiązywania: 2017-11-15
  • Dokument traci ważność: 2018-04-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA