REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 23

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komitet audytu, zwany dalej „komitetem”, dla działów administracji rządowej:

1) gospodarka;

2) rozwój regionalny.

§ 2.

Celem komitetu jest doradztwo na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

§ 3.

W skład komitetu wchodzą:

1) Pan Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Przewodniczący;

2) Pani Magdalena Tarczewska-Szymańska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju – członek zależny;

3) Pani Jadwiga Lesisz – Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami – członek zależny;

4) Pan Tomasz Pisula – Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych – członek zależny;

5) Pan Paweł Kieruzal – członek niezależny;

6) Pan Radosław Hejnowicz – członek niezależny.

§ 4.

Obsługę organizacyjną komitetu zapewnia komórka audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju.

§ 5.

Traci moc zarządzenie:

1) Nr 48 Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. MG z 2011 r. Nr 1, poz. 1);

2) zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. MIR poz. 7).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki

 

1) Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA