REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 265

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2017 r.

o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Ogłasza się decyzję Nr 14 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Decyzja Nr 14 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego]

Załącznik do komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 20 grudnia 2017 r. (poz. 265)

DECYZJA Nr 14
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 1 grudnia 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2–4 i 7 pkt 2 lit. c w związku z ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 29 Ministra Finansów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zmienionej decyzją Nr 30 z dnia 16 października 2014 r., decyzją Nr 17 z dnia 27 października 2015 r., decyzją Nr 3 z dnia 29 marca 2016 r., decyzją Nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 r., decyzją Nr 5 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz decyzją Nr 11 z dnia 30 października 2017 r.:

1) w § 1 w ust. 2:

a) po pkt 19a dodaje się pkt 19b w brzmieniu:

„19b) Jacek Kaute;”,

b) uchyla się pkt 23,

c) po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:

„34a) Hanna Mazurkiewicz;”,

d) po pkt 51 dodaje się pkt 51a w brzmieniu:

„51a) Agnieszka Sobczyńska;”,

e) po pkt 55 dodaje się pkt 55a w brzmieniu:

„55a) Filip Świtała”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na sekretarza Komisji Egzaminacyjnej powołuję Panią Agnieszkę Sobczyńską.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: z up. P. Gruza

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
  • Data wejścia w życie: 2017-12-28
  • Data obowiązywania: 2017-12-28
  • Dokument traci ważność: 2018-11-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA