REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 137

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 82), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 118).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 1, § 2 oraz § 4 zarządzenia nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 118), które stanowią:

"§ 1. Odwołuje się Przemysława Kotniewicza ze składu Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, powołanej zarządzeniem nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 82).

§ 2. Powołuje się Jana Srokę - Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, do składu Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, powołanej zarządzeniem nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego."

"§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 28 czerwca 2018 r. (poz. 137)

ZARZĄDZENIE NR 37
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się, na okres 4 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia, Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.1) W skład Komisji wchodzą:

1) Piotr Birycki

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

2) Jacek Gromada

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

3) Dorota Hadryan

Specjalistyczny Urząd Górniczy;

4) Bolesław Kubit

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

5) Sylwia Liber

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

6) Joanna Łosińska-Wróblewska

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

7) Jerzy Nycz

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

8) Anna Oleś

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku;

9) Mirosław Pawlica

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;

10) Mirosław Perlitius

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

11) Lucyna Skrobot

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach;

12) Jan Sroka

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2017 r.2)

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 3 zarządzenia nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 118), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 20).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA