REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 165

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 151), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej decyzją nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 155).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje § 2 decyzji nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 155), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: wz. Krzysztof Król

Załącznik 1. [Decyzja Nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 14 sierpnia 2018 r. (poz. 165)

DECYZJA NR 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 150) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustala się, do dnia 31 grudnia 2019 r, następujący skład Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych:

1) Przewodniczący:

Krzysztof Król

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Jan Palarski

Politechnika Śląska

- w zakresie eksploatacji kopalin, zagrożenia wodnego, radiacyjnego, osuwiskowego, siarkowodorowego i erupcyjnego oraz zagrożeń technicznych,

b) Stanisław Prusek

Główny Instytut Górnictwa

- w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego,

c) Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

- w zakresie aerologii górniczej,

d) Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

- w zakresie mechaniki górotworu, tąpań i geotechniki;

3) Sekretarze:

a) Adam Błaszczyk

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Czesław Koczyba

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:

a) Piotr Bańka

Politechnika Śląska,

b) Henryk Badura

Politechnika Śląska,

c) Jerzy Berger

ZOK sp. z o.o.,

d) Piotr Bojarski

Polska Grupa Górnicza S.A.,

e) Przemysław Bukowski

Główny Instytut Górnictwa,

f) Zbigniew Burtan

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Jan Butra

Politechnika Wrocławska,

h) Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

i) Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

j) Janusz Cygankiewicz

Główny Instytut Górnictwa,

k) Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

l) Wacław Dziurzyński

Polska Akademia Nauk

Instytut Mechaniki Górotworu,

m) Sławomir Gajosiński

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe,

n) Roman Gładzik

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

o) Andrzej Jaworski

Politechnika Śląska,

p) Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa,

q) Zbigniew Kasztelewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

r) Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

s) Zdzisław Kłeczek

Instytut Techniki Górniczej KOMAG,

t) Adam Kłósek

Exalo Drilling S.A.,

u) Piotr Kołodziejczyk

Politechnika Śląska,

v) Petr Koniček

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

w) Mirosław Koziura

Bielsko-Biała,

x) Eugeniusz Krause

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

y) Adam Krzyżowski

Zakład Górniczy "SILTECH" sp. z o.o.,

z) Piotr Litwa

Katowice,

za) Jan Lubaś

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,

zb) Adam Lurka

Główny Instytut Górnictwa,

zc) Andrzej Malesza

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

zd) Bogdan Malich

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

ze) Grzegorz Marks

Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" sp. z o.o.,

zf) Krzysztof Mączka

Trzuskawica S.A.,

zg) Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

zh) Stanisław Nawrat

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zi) Kajetan d'Obyrn

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zj) Andrzej Okoń

TAURON Wydobycie S.A.,

zk) Zbigniew Rak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zl) Włodzimierz Sarnecki

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

z1a) 1) Zbigniew Schinohl

Jastrzębie-Zdrój,

zm) Stanisław Stryczek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zn) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A.,

zo) Tomasz Śledź

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zp) Antoni Tajduś

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zq) Andrzej Tor

Becker-Warkop sp. z o.o.,

zr) Stanisław Trenczek

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,

zs) Jacek Urbański

Politechnika Wrocławska,

zt) Petr Waclawik

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

zu) Stanisław Wasilewski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

5) przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

a) Dariusz Katan,

b) Mirosław Krzystolik,

c) Zbigniew Ligęza,

d) Zbigniew Rawicki,

e) Andrzej Stępień.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.

 

1) Dodana przez § 1 decyzji nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 155), która weszła w życie z dniem 4 lipca 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-14
  • Data wejścia w życie: 2018-08-14
  • Data obowiązywania: 2018-10-10
  • Dokument traci ważność: 2018-10-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA