Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 46), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) decyzją nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 99);

2) decyzją nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 44);

3) decyzją nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2021 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 107).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje:

1) § 2 decyzji nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 99), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 decyzji nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 44), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 decyzji nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 107), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

Załącznik 1. [Decyzja Nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 24 września 2021 r. (poz. 111)

DECYZJA Nr 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 50) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący skład Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych:1)

1) Przewodniczący:

Krzysztof Król
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Jan Palarski
Politechnika Śląska

- w zakresie eksploatacji kopalin, zagrożenia wodnego, radiacyjnego, osuwiskowego, siarkowodorowego i erupcyjnego oraz zagrożeń technicznych,

b) Stanisław Prusek
Główny Instytut Górnictwa

- w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego,

c) Nikodem Szlązak
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

- w zakresie aerologii górniczej,

d) Andrzej Zorychta
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

- w zakresie mechaniki górotworu, tąpań i geotechniki;

3) Sekretarze:

a) Adam Błaszczyk
Wyższy Urząd Górniczy,

b) Czesław Koczyba
Wyższy Urząd Górniczy;

4)2) Członkowie:

a) Henryk Badura
Politechnika Śląska,

b) Piotr Bańka
Politechnika Śląska,

c) Jerzy Berger
ZOK sp. z o.o.,

d) Przemysław Bukowski
Główny Instytut Górnictwa,

e) Zbigniew Burtan
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

f) Jan Butra
Politechnika Wrocławska,

g) Marek Cała
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

h) Dariusz Chlebowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

i) Wojciech Ciężkowski
Politechnika Wrocławska,

j) Antoni Czapnik
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

k) Jerzy Dec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

l) Wacław Dziurzyński
Polska Akademia Nauk Instytut Mechaniki Górotworu,

m) Adam Frolik
Główny Instytut Górnictwa,

n) Sławomir Gajosiński
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe,

o) Roman Gąska
TAURON Wydobycie S.A.,

p) Roman Gładzik
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

q) Rajmund Horst
Polska Grupa Górnicza S.A.,

r) Krzysztof Jamka
Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

s) Andrzej Jaworski
Politechnika Śląska,

t) Józef Kabiesz
Główny Instytut Górnictwa,

u) Zbigniew Kasztelewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

v) Andrzej Kleszcz
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

w) Zdzisław Kłeczek
Kraków,

x) Adam Kłósek
Exalo Drilling S.A.,

y) Piotr Kołodziejczyk
Politechnika Śląska,

z) Petr Koníček
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

za) Mirosław Koziura
Bielsko-Biała,

zb) Eugeniusz Krause
Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

zc) Adam Krzyżowski
Zakład Górniczy "SILTECH" sp. z o.o.,

zd) Czesław Kubaczka
Dębowiec,

ze) Radovan Kukutsch
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

zf) Mirosław Laskowski
KGHM Polska Miedź S.A.,

zg) Piotr Litwa
Główny Instytut Górnictwa,

zh) Jan Lubaś
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,

zi) Adam Lurka
Główny Instytut Górnictwa,

zj) Janusz Makówka
Główny Instytut Górnictwa,

zk) Andrzej Malesza
Bytom,

zl) Bogdan Malich
Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

m) Paweł Markowski
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.,

zn) Grzegorz Marks
Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" sp. z o.o.,

zo) Krzysztof Mączka
Trzuskawica S.A.,

zp) Grzegorz Mutke
Główny Instytut Górnictwa,

zq) Stanisław Nawrat
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zr) Kajetan d'Obyrn
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zs) Edward Paździorko
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zt) Robert Podolski
Wrocław,

zu) Sylwester Rajwa
Główny Instytut Górnictwa,

zv) Zbigniew Rak
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zw) Włodzimierz Sarnecki
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

zx) Zbigniew Schinohl
Jastrzębie-Zdrój,

zy) Stanisław Stryczek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zz) Martin Štemberka
Český báňský úřad,

zza) Dariusz Świderski
KGHM Polska Miedź S.A.,

zzb) Antoni Tajduś
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zzc) Andrzej Tor
Becker-Warkop sp. z o.o.,

zzd) Stanisław Trenczek
Główny Instytut Górnictwa,

zze) Jacek Urbański
Politechnika Wrocławska,

zzf) Petr Waclawik
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

zzg) Stanisław Wasilewski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zzh) Marek Więckowski
Główny Instytut Górnictwa,

zzi) Jerzy Wróbel
Miroszowice;

5)3) przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

a) Wiktor Drobiazgiewicz,

b) Dariusz Katan,

ba)4) Józef Koczwara,

c) (uchylona),5)

d) Piotr Kujawski,

e) Zbigniew Ligęza,

f) Janusz Orlof,

g) Zbigniew Rawicki.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.


1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 99), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 decyzji nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 107), która weszła w życie z dniem 16 września 2021 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 44), która weszła w życie z dniem 19 września 2020 r.

4) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a decyzji, o której mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. b decyzji, o której mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-27
  • Data wejścia w życie: 2021-09-27
  • Data obowiązywania: 2021-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe