Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 201), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 25);

2) zarządzeniem nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 92);

3) zarządzeniem nr 52 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 104).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 25), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 92), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 zarządzenia nr 52 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 104), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE Nr 37  PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 24 września 2021 r. (poz. 114)

ZARZĄDZENIE Nr 37
 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się, na okres 4 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia, Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwaną dalej "Komisją".

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1)1) Magdalena Banach
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

2)1) Paweł Filbier
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

3) Dorota Hadryan
Specjalistyczny Urząd Górniczy;

3a)2) Bogdan Jankowski
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

3b)2) Ewa Kędzierska
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku;

4)3) Piotr Kozioł
Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

5) Sylwia Liber
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

6) Joanna Łosińska-Wróblewska
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

7) Jerzy Nycz
Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

8) Mirosław Pawlica
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;

9) (uchylony);4)

10) (uchylony);4)

11) Lucyna Skrobot
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach;

12)5) Piotr Więcek
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2017 r.6)1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 25), które weszło w życie z dniem 12 maja 2021 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 92), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 52 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 104), które weszło w życie z dniem 25 sierpnia 2021 r.

4) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 20).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-27
  • Data wejścia w życie: 2021-09-27
  • Data obowiązywania: 2021-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe