Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 48

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), a także art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261 i 1504) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 123 i 139) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 w pkt 4 wyrazy "10 stycznia" zastępuje się wyrazami "15 stycznia";

2) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. WPS:

1) sporządza na podstawie informacji, o których mowa w § 21 pkt 2, oraz przedstawia Prezesowi WUG, do 31 lipca, zbiorczą informację dotyczącą stopnia wykonania planu działalności oraz planu działalności WUG za pierwsze półrocze;

2) sporządza na podstawie informacji, o których mowa w § 21 pkt 3, oraz przedstawia Prezesowi WUG, do 31 października, zbiorczą informację dotyczącą stopnia wykonania planu działalności oraz planu działalności WUG za pierwsze trzy kwartały roku.";

3) w § 23 w ust. 2 wyrazy "31 stycznia" zastępuje się wyrazami "15 lutego".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

Dzienniki Urzędowe