REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 75

DECYZJA Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie Stałego zespołu do spraw strategii urzędów górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej w urzędach górniczych w zakresie celów, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania systemu tej kontroli (Dz. Urz. WUG poz. 1 i 74) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Stały zespół do spraw strategii, powołany dnia 28 kwietnia 2023 r. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, przekształca się w Stały zespół do spraw strategii urzędów górniczych, zwany dalej „Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący:

Alicja Stefaniak
Departament Warunków Pracy i Szkolenia;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Agnieszka Bednarczyk
Samodzielny Wydział Organizacyjny;

3) Sekretarz:

Bogusław Turek
Departament Warunków Pracy i Szkolenia;

4) Członkowie:

a) Aneta Chowańska
Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia,

b) Grzegorz Gogolok
Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych,

c) Dariusz Katan
Departament Górnictwa,

d) Piotr Kujawski
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem,

e) Rafał Kurs
Departament Warunków Pracy i Szkolenia,

f) Izabella Ożóg
Samodzielny Wydział Organizacyjny,


g) Aneta Rogowska
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

h) Roman Sąsiadek
Departament Energomechaniczny,

i) Marek Szmidt
Departament Prawny,

j) Wojciech Wawrzeczko
Departament Prawny.

§ 3.

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 4.

Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.

§ 5.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zdecydować:

1) o odbyciu posiedzenia Zespołu w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, w tym elektronicznego przekazywania informacji oraz dokumentów;

2) o rozpatrzeniu spraw należących do zadań Zespołu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez zwoływania posiedzenia.

§ 6.

Zespół sporządza każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące analizę skuteczności i efektywności realizacji strategii urzędów górniczych.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.1)

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

image


1) Niniejsza decyzja była poprzedzona ustaleniami Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-07
  • Data wejścia w życie: 2023-08-07
  • Data obowiązywania: 2023-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA