REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 79

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 59), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej decyzją nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą decyzję w sprawie Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 56).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje § 2 decyzji nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającej decyzję w sprawie Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 56), który stanowi:

„§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Załącznik 1. [Decyzja Nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych]

Załącznik do obwieszczenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 79)

DECYZJA NR 1
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 17 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. poz. 61 oraz z 2015 r. poz. 724) postanawia się, co następuje:

§ 1. Wewnętrzny zespół wartościujący stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, o którym mowa w decyzji nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 113 oraz z 2022 r. poz. 21, 43 i 50), przekształca się w Wewnętrzny zespół wartościujący stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych.

§ 2. W skład Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych wchodzą:

1) Przewodniczący:
Artur Sowa;

2)1) Sekretarz:
Agata Godlewska;

3) Członkowie:

a) Anna Chrząstek,

b) Sebastian Dziedzic,

c) Norbert Gzuk,

d) Sylwester Janiów,

e) Bernadeta Jankowicz,

f) Tomasz Jawień,

g) Krzysztof Markowicz,

h) Agnieszka Nolda,

i) Monika Struska,

j) Beata Strzelec.

§ 3. Traci moc decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 19 października 2022 r.

image


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającej decyzję w sprawie Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 56), która weszła w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA