REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 80

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 21 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 98), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 22);

2) zarządzeniem nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 70).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 22), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 70), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.".

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych]

Załącznik do obwieszczenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 80)

ZARZĄDZENIE NR 21
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, powołaną zarządzeniem nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 140 oraz z 2022 r. poz. 42) na okres 4 lat od dnia wejścia w życie tego zarządzenia, przekształca się w Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych, zwaną dalej „Komisją".

§ 2.1) W skład Komisji wchodzą:

1) Agnieszka Cybulska
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

2) Paweł Filbier
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

3) Bogdan Jankowski
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

4) Ewa Kędzierska
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku;

5) Piotr Kozioł
Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

6) Grzegorz Krawczyk
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;

7) Sylwia Liber
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

8) Joanna Łosińska-Wróblewska
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

9) Wiesław Mitura
Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

10) Mirosław Pawlica
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;

11) Lucyna Skrobot
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

12) Małgorzata Szymczyk
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).image


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 70), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

2) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-07
  • Data wejścia w życie: 2023-08-07
  • Data obowiązywania: 2023-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA