REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 82

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2023 r. poz. 59), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 81).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 81), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 82)

ZARZĄDZENIE NR 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, zwaną dalej „Komisją".

§ 2. Komisja jest właściwa w postępowaniach w sprawie stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności:

1) kierownika ruchu w:

a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających:

- węgiel kamienny lub

- rudy metali, lub

- kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, lub

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub

d) zakładach prowadzących działalność określoną w:

- art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą", lub

- art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy, lub

- art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 ustawy, lub

- art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy;

2) kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, energomechanicznego oraz ochrony środowiska - w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;

3) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej, geologicznej, budowlanej oraz ochrona środowiska - w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;

4) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych;

5) kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

6) kierownika jednostki ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

§ 3. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący:

Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Zbigniew Rawicki
Wyższy Urząd Górniczy,

b) Piotr Wojtacha
Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarze:

a) Dariusz Katan
Wyższy Urząd Górniczy,

b) Jerzy Migdał
Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:

a) Adam Błaszczyk
Wyższy Urząd Górniczy,

b) Grażyna Bomba
Wyższy Urząd Górniczy,

c) Piotr Buchwald
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

d) Janusz Czarnecki
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

e) Jerzy Dec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

f) Grażyna Dzik
Wyższy Urząd Górniczy,

g) Bronisław Gaj
Spółka Usług Górniczych sp. z o.o.,

h) Roman Gąska
TAURON Wydobycie S.A.,

i) Anna Grabowska
Wyższy Urząd Górniczy,

j) Paweł Grzebinoga
Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" S.A.,

k) Rajmund Horst
Polska Grupa Górnicza S.A.,

l) Adam Idziak
Uniwersytet Śląski w Katowicach,

m) Krzysztof Jamka
Węglokoks Kraj S.A.,

n) Józef Kabiesz
Główny Instytut Górnictwa,

o) (uchylona),

p) Józef Koczwara
Wyższy Urząd Górniczy,

pa) Stanisław Konsek
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

q) Przemysław Kotniewicz
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

r) Jacek Kowalczuk
Polska Grupa Górnicza S.A.,

s) Eugeniusz Koziarz
KGHM Polska Miedź S.A.,

t) Zbigniew Kubica
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

u) Piotr Litwa
Główny Instytut Górnictwa,

v) Adam Lurka
Główny Instytut Górnictwa,

w) Jarosław Malik
Kopalnia Soli „Wieliczka" S.A.,

x) (uchylona),1)

y)2) Adam Musialik
Węglokoks Kraj Serwis sp. z o.o.,

z) Andrzej Niechwiej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

za) Robert Pasternak
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

zaa) Wiesław Piecha
Polska Grupa Górnicza S.A.,

zb) Stanisław Prusek
Główny Instytut Górnictwa,

zc) Sylwester Rajwa
Główny Instytut Górnictwa,

zd) Jacek Romuk
Wyższy Urząd Górniczy,

zda)3) Adam Rozmus
Polska Grupa Górnicza S.A.,

ze) Marek Skuza
Polska Grupa Górnicza S.A.,

zf) Stefan Spyra
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

zg) Alicja Stefaniak
Wyższy Urząd Górniczy,

zh) Roman Sus
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

zi) Bogusław Syrek
Agos-Gemes sp. z o.o.,

zj) (uchylona),

zk) Marek Szmidt
Wyższy Urząd Górniczy,

zl) (uchylona),1)

zm) Jarosław Twardokęs
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zn) Małgorzata Waksmańska
Wyższy Urząd Górniczy,

zo) Marian Zmarzły
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

§ 4. Znosi się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, powołaną zarządzeniem nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 49).

§ 5. Czynności dokonane przed komisją, o której mowa w § 4, albo przez tę komisję w postępowaniach, o których mowa w § 2, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 81), które weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2023 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodana przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-08
  • Data wejścia w życie: 2023-08-08
  • Data obowiązywania: 2023-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA