REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 50

ZARZĄDZENIE NR 48
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 39 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Z dniem 30 września 2021 r. likwiduje się Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zwany dalej "ZWP", działający na podstawie zarządzenia nr 27 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodzi., Prac. i Polit. Społ. poz. 28 oraz Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. z 2021 r. poz. 11).";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Z dniem 30 września 2021 r. traci moc zarządzenie nr 27 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Zakładu Wydawniczo- Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodzi., Prac. i Polit. Społ. poz. 28 oraz Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. z 2021 r. poz. 11).


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-04
  • Data wejścia w życie: 2021-08-05
  • Data obowiązywania: 2021-08-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA