Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 34

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 10 i 27, z 2021 r. poz. 21, 34, 51, 74 i 92 oraz z 2022 r. poz. 16, 19 i 23) w załączniku:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) realizują zadania dotyczące zarządzania kryzysowego i zadania z zakresu obronności państwa we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;";

2) w § 28 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z obronnością państwa, zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych oraz realizacja w Ministerstwie zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-04
  • Data wejścia w życie: 2022-07-05
  • Data obowiązywania: 2022-07-05

Dzienniki Urzędowe