Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 6

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Azylu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Aleksandrę Bodnar, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, na Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Azylu, zwanego dalej „Pełnomocnikiem".

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika, w ramach zadań wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt, należy w szczególności:

1) analiza uwarunkowań prawnych oraz identyfikacja działań niezbędnych do podjęcia w celu utworzenia i organizacji Centralnego Azylu dla Zwierząt, zwanego dalej „Centralnym Azylem";

2) sporządzenie w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego procesu przygotowania i organizacji Centralnego Azylu i przedłożenie go Ministrowi Klimatu i Środowiska do akceptacji;

3) monitorowanie postępu działań ujętych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, oraz na 10 dni przed zakończeniem każdego kwartału przedkładanie do akceptacji Ministra Klimatu i Środowiska aktualizacji tego harmonogramu;

4) opracowanie projektu planu finansowego Centralnego Azylu na pierwszy rok jego planowanej działalności;

5) realizacja działań ujętych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, oraz innych działań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu tworzenia i organizacji Centralnego Azylu.

§ 3.

Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki podległe Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowane, wspierają Pełnomocnika w terminowej realizacji powierzonych mu zadań, zgodnie z ich kompetencjami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-02
  • Data wejścia w życie: 2023-02-03
  • Data obowiązywania: 2023-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe