Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 9 oraz z 2023 r. poz. 8 i 10) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,,6) Wojciech Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2023 r.

MINISTER
KLIMATU I ŚRODOWISKA

Anna Moskwa


1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-22
  • Data wejścia w życie: 2023-03-22
  • Data obowiązywania: 2023-03-22

Dzienniki Urzędowe