REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 9

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1)

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanej dalej „Radą Nadzorczą":

1) Paweł Pikus - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2) Wojciech Ślączka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3) Stanisław Bodys - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

4) Olgierd Geblewicz - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

5) Artur Kawaler - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

6) Piotr Sprzączak - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;

7) Kazimierz Suszyński - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

8) Krzysztof Masiuk - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel organizacji ekologicznych;

9) Łukasz Greinke - Członek Rady Nadzorczej;

10) Artur Kosicki - Członek Rady Nadzorczej;

11) Mariola Chojnacka - Członek Rady Nadzorczej;

12) Roman Niżnikowski - Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 2).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I
ŚRODOWISKA

Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA