REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 44

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Politykę rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które stanowią załącznik do zarządzenia.

2. Wszyscy pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a fakt zapoznania powinien zostać potwierdzony w obowiązującym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska elektronicznym systemie obiegu dokumentów (EZD) oświadczeniem następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką rachunkowości i procedurami kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w tym jej załącznikami. Mam świadomość, że celem Polityki rachunkowości i procedur kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej.".

§ 2.

Przeniesienie składników majątkowych, o których mowa w ust. 16 działu VII załącznika do zarządzenia, z ewidencji ilościowej do ewidencji ilościowo-wartościowej zostanie zrealizowane do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. do ksiąg rachunkowych w danym miesiącu przyjmuje się wszystkie dokumenty finansowo-księgowe, które wpłynęły po kontroli merytorycznej do komórki do spraw finansowych nie później niż do 2. dnia następnego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 58).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że w zakresie:

1) działu X załącznika do zarządzenia, z wyłączeniem Rozdziału 5,

2) załącznika nr 1 do załącznika do zarządzenia

– z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Anna Moskwa

Załącznik 1. [POLITYKA RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 17 listopada 2023 r.
(Dz. Urz. Min. Klim i Środ. poz. 44)

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA