Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 41
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 37 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komitet działa jako wspólny komitet audytu dla działów administracji rządowej - rodzina, zabezpieczenie społeczne i praca.";

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg

Załącznik 1. [Skład osobowy Komitetu Audytu]

Załącznik do zarządzenia nr 41
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 8 października 2021 r. (poz. 42)

Skład osobowy Komitetu Audytu

W skład wchodzą następujące osoby:

1) Pani Barbara Socha - Przewodnicząca Komitetu;
2) Pani Ewa Giermanowska - członek niezależny Komitetu;
3) Pan Marcin Zieleniecki - członek niezależny Komitetu;
4) Pan Marcin Szemraj - członek zależny Komitetu.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-11
  • Data wejścia w życie: 2021-10-12
  • Data obowiązywania: 2021-10-12

Dzienniki Urzędowe