REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego za rok 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 9/2023 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego za rok 2023 (Dz. Urz. GITD poz. 9 i 13), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 w lit. b uchyla się tiret pierwsze;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: Alvin Gajadhur

Załącznik 1. [Skład Komisji Inwentaryzacyjnej bloczków mandatowych i Zespołów spisowych bloczków mandatowych]

Załącznik do zarządzenia nr 28/2023
Głównego Inspektora Transportu
Drogowego z dnia listopada 2023 r.

„Załącznik nr 2

Skład Komisji Inwentaryzacyjnej bloczków mandatowych:

1) Paweł Szymanek - Przewodniczący Komisji;

2) Adam Ołdak - Zastępca Przewodniczącego Komisji.

Skład Zespołów spisowych bloczków mandatowych:

1) w Biurze Finansowym w składzie:

a) Wioletta Wójcik - Przewodniczący zespołu,

b) Piotr Boćkowski - Członek zespołu;

2) w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w składzie:

a) Sylwester Kaczmarczyk - Przewodniczący zespołu,

b) Grażyna Wągrodzka - Członek zespołu;

3) w Delegaturze Centralnej w składzie:

a) Kamil Maciejewski - Przewodniczący zespołu,

b) Marta Zając - Członek zespołu;

4) w Delegaturze Południowej w składzie:

a) Paulina Czerwińska - Przewodniczący zespołu,

b) Małgorzata Sibiga - Członek zespołu;

5) w Delegaturze Południowo - Wschodniej w składzie:

a) Grzegorz Grzywacz - Przewodniczący zespołu,

b) Arletta Rykiel - Członek zespołu;

6) w Delegaturze Południowo - Zachodniej w składzie:

a) Joanna Płaczek - Przewodniczący zespołu,

b) Przemysław Szulik - Członek zespołu;

7) w Delegaturze Północnej w składzie:

a) Krzysztof Ratajczak - Przewodniczący zespołu,

b) Sławomir Wódczak - Członek zespołu;

8) w Delegaturze Północno - Wschodniej w składzie:

a) Katarzyna Malowaniec - Przewodniczący zespołu,

b) Krzysztof Borys - Członek zespołu;

9) w Delegaturze Północno - Zachodniej w składzie:

a) Martyna Szydełko - Przewodniczący zespołu,

b) Bartosz Stępniewski - Członek zespołu;

10) w Delegaturze Śląskiej w składzie:

a) Agnieszka Lipińska - Przewodniczący zespołu,

b) Joanna Lubojańska - Członek zespołu;

11) w Delegaturze Wielkopolskiej w składzie:

a) Paulina Adamczak - Przewodniczący zespołu,

b) Maciej Witczak - Członek zespołu;

12) w Delegaturze Wschodniej w składzie:

a) Dagmara Misztal - Przewodniczący zespołu,

b) Bogdan Mazur - Członek zespołu;

13) w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej w Wydziale Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych:

a) w Zespole Centralnym w składzie:

- Marcin Czyżewski - Przewodniczący zespołu,

- Sylwia Nakonieczna - Członek zespołu,

b) w Zespole Południowym w składzie:

- Przemysław Stawiarski - Przewodniczący zespołu,

- Grażyna Łaciak - Członek zespołu,

c) w Zespole Południowo - Wschodnim w składzie:

- Bernadetta Tarczoń - Przewodniczący zespołu,

- Kamil Kędrak - Członek zespołu,

d) w Zespole Południowo - Zachodnim w składzie:

- Łukasz Domagała - Przewodniczący zespołu,

- Dorota Szkopek - Członek zespołu,

e) w Zespole Północnym w składzie:

- Łukasz Krużewski - Przewodniczący zespołu,

- Michał Rokita - Członek zespołu,

f) w Zespole Północno - Wschodnim w składzie:

- Mariusz Goździewski - Przewodniczący zespołu,

- Liliana Suchocka - Członek zespołu,

g) w Zespole Północno - Zachodnim w składzie:

- Maciej Pawlak - Przewodniczący zespołu,

- Adrian Wolny - Członek zespołu,

h) w Zespole Śląskim w składzie:

- Krystian Szuster - Przewodniczący zespołu,

- Dominik Baran - Członek zespołu,

i) w Zespole Wielkopolskim w składzie:

- Jacek Olejniczak - Przewodniczący zespołu,

- Maciej Niedziela - Członek zespołu,

j) w Zespole Wschodnim w składzie:

- Łukasz Demczuk - Przewodniczący zespołu,

- Artur Kwaśniewski - Członek zespołu."

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA